Conclusie na proefdag op school: geslaagd, "maar zo zal het op 1 september niet lukken"

Bij de opstart van de Vlaamse scholen voelden de meeste leerkrachten en leerlingen zich veilig, tevreden en blij. Niet geheel onverwacht bleken nogal wat leerlingen te vergeten om voldoende afstand van hun vriendjes te houden. De overgrote meerderheid van de scholen was ook goed voorbereid. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs. De schooldirecteurs waarschuwen wel dat het op deze manier niet zal lukken in het nieuwe schooljaar.

Scholen die afgelopen vrijdag een proefdag hielden, moeten maar kleine aanpassingen doen voor de echte opstart van de lessen morgen. "Meer dan de helft van de scholen had duidelijk alles meer dan voldoende voorbereid en op de juiste manier voorbereid", zegt Marie-Jeanne Baelmans aan VRT NWS. "Het is natuurlijk pas als er leerlingen komen dat je ziet waar er nog iets scheef kan lopen." Een kleine helft van de scholen moet voor maandag hier en daar nog kleine aanpassingen doorvoeren.

Blij met een stapje, een klein stapje naar een beetje normale wereld

Marie-Jeanne Baelmans (VLVO)

Hoewel het wennen was aan alle coronamaatregelen voelden zowel de leerlingen als de leerkrachten zich niet onveilig. Er was wel wat onwennigheid en onzekerheid over de veiligheidsmaatregelen, maar zowel leerlingen als leerkrachten waren tevreden. "Ik denk dat de tevredenheid vooral overheersend was", zegt Marie-Jeanne Baelmans. "Blij dus met een stapje, een klein stapje naar een beetje normale wereld."

De overgrote meerderheid van de leerlingen - zowel in het lager als in het secundair onderwijs - heeft zich ook goed aan de regels en de afspraken gehouden. Alleen afstand houden van hun vriendjes bleek een hele opgave. In de basisscholen bleek zo'n 70 procent van de kinderen dat wel eens te "vergeten", in de secundaire scholen 51 procent. Afstand houden van de leerkracht was dan weer iets makkelijker.  

Op deze manier zal het op 1 september niet lukken

Marie-Jeanne Baelmans (VLVO)

363 schooldirecties hebben deelgenomen aan de bevraging (83,5 procent basisscholen en 16,5 procent secundaire scholen). "Wat mensen wel jammer vinden - vooral in het lager onderwijs - is die vaste regel van 1e, 2e en 6e leerjaar die mogen komen en het 3e, 4e en 5e niet", geeft Marie-Jeanne Baelmans nog mee. "Waarom niet afwisselend de ene week de ene en de andere week de andere? Zo kunnen alle kinderen eventjes naar school."

En wat met het volgende schooljaar? "Op deze manier zal het op 1 september niet lukken", waarschuwt Baelmans. "Elke school heeft dan dubbele capaciteit nodig en die hebben ze niet."

Meest gelezen