Generaal-overste Broeders van Liefde jaagt dokters en wetenschappers op de kast: "Gender is een dwaling"

Generaal-overste René Stockman, de topman in Rome van de Broeders van Liefde, heeft een duidelijke stellingname gepubliceerd in een medisch tijdschrift. Dat meldt Het Nieuwsblad. En dat leidt -op zijn zachtst gezegd- tot ophef. 

In het meest recente nummer van Acta Medica Catholica, het tijdschrift van de katholieke Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas, is het lange artikel “Gender, een gevaarlijke dwaling” verschenen. Bedacht en neergepend door René Stockman, generaal-overste van de Broeders van Liefde, dé topman dus van de wereldwijde organisatie die zich vooral bezig houdt met armen- en ziekenzorg. 

In zijn tekst haalt Stockman uit naar de "genderideologie". Enkele flarden uit de tekst: "Ieder zou vanaf nu zelf kunnen bepalen voor welk geslacht hij of zij kiest, los van de biologische kenmerken, en indien nodig en wenselijk deze lichamelijk-biologische kenmerken daaraan laten aanpassen. Ook maatschappelijk eist men erkenning van deze gender­identiteit boven de biologische identiteit waarmee men geboren is. (...) Een kind kan bepalen hoe het voortaan zal worden opgevoed: als jongen, als meisje of neutraal. (...) Schoolboeken moeten worden aan­gepast om alle sporen van het ­archaïsche onderscheid tussen man en vrouw, vader en moeder te doen verdwijnen. Toiletten worden genderneutraal gemaakt.”

Het is beangstigend hoe wereldvreemd deze broeder is

Piet Hoebeke, uroloog en professor UGent

Stockman neemt dus duidelijk stelling tegen de ideeën en toepassingen rond en over 'genderidentiteit', zeg maar iemands persoonlijke beleving van zijn of haar geslacht. Stockman roept katholieke scholen ook op om in het verweer te gaan. “De genderideologie stelt scholen voor een moeilijke opgave, zeker in landen waar men verplicht wordt curricula aan te passen, genderneutrale toiletten in te richten en de keuze tot geslachtsverandering te aanvaarden.” Volgens Stockman moeten katholieke scholen dus de leer van de Kerk op het vlak van gezin en seksualiteit blijven volgen.

Dit zet heel wat kwaad bloed bij progressieve wetenschappers, ethische denkers en professoren. Ze reageren in een "Open brief aan gender-ontkenners". Opgesteld door uroloog Piet Hoebeke (foto boven), de decaan van de faculteit Geneeskunde van de UGent en auteur van "Gender in de blender". En niet de minsten bij de ondertekenaars, allemaal gedoopt in een bad van diezelfde universiteit: rector Rik Van De Walle, gynaecologe (én transgender) Petra De Sutter, ethicus Freddy Mortier, gynaecologe Marleen Temmerman, endocrinoloog Guy T'Sjoen en professor gezondheidsrecht Tom Balthazar. 

Uit de brief: "Ongelooflijk dat iemand vandaag voor zoiets durft te pleiten. Het is beangstigend hoe wereldvreemd deze broeder is. Het toont aan dat 17 mei, de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie, over een strijd gaat die nog lang niet is gestreden. Zolang er mensen zijn die anderen hun zelfbeschikking en autonomie willen ontnemen, is bewustwording omtrent gender essentieel."

Onze visietekst over diversiteit en inclusie is op komst

Raf De Rycke, voorzitter Broeders van Liefde

Reacties uit katholieke hoek? Enkele toch. Raf De Rycke, de voorzitter van de Belgische tak van de Broeders van Liefde (foto onderaan) houdt zich op de vlakte: "Ik wens nu liever niet te reageren. We zijn in de finale fase van de afwerking van een visietekst over diversiteit en inclusie. Daarin staat ons standpunt duidelijk verwoord. De tekst komt eraan."

De Rycke is de man die onlangs lijdzaam moest toezien hoe René Stockman ervoor zorgde dat de Broeders van Liefde het predicaat 'katholiek" kwijtspeelden, wat tot een juridische strijd over het patrimonium en de gebouwen lijkt te leiden. Een gesel, noem het een straf, was het vanuit Rome richting België. Gebaseerd -officieel dan toch- op een andere visietekst van de organisatie, die volgens conservatieven veel te veel opening laat voor euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden.

Opvallende reactie bij Vincent Kemme, de hoofdredacteur van het medisch tijdschrift: "Wat wij publiceren, strookt altijd met onze visie. Maar wat wij zeggen, is niet altijd politiek  correct." Vanuit de koepel van het katholiek onderwijs komt er niet echt een antwoord want "het gaat om een persoonlijke mening in een vaktijdschrift".

Meest gelezen