5 directeurs over de opstart van de scholen: "Alles wat verboden was, is nu verplicht"

Na de proefdag afgelopen vrijdag in heel wat scholen, starten de lessen morgen officieel weer op. Het eerste, tweede en zesde leerjaar van het lager onderwijs zijn eerst aan de beurt, samen met de laatstejaars van het middelbaar. 5 schooldirecteurs vertellen over de maatregelen die ze troffen en hoe ze zich voelen bij deze nieuwe start.

Virga Jessecollege Hasselt: "Levenswijsheid door corona brengt meer bij dan boekenwijsheid"

Voor Guido Voets van het Virga Jessecollege in Hasselt was het afgelopen vrijdag tijdens de proefdag een blij weerzien met alle leerlingen en leerkrachten. “Het leek erop dat dit wederzijds was, voor zover je dat kan beoordelen onder al die mondmaskers. De babbel met onze leerlingen stond tijdens de proefdag centraal. Hoe hebben zij deze periode beleefd? Er werden ook praktische afspraken gemaakt voor de komende weken, en die konden op de nodige bijval rekenen. Eten in de klas, naar het toilet gaan tijdens de les, de nooduitgangen gebruiken: alles wat normaal gezien verboden was, is nu verplicht.”

Bekijk hier de video: (en lees daaronder verder)

Videospeler inladen...

Angst voor leerachterstand heeft Voets niet. “Hier en daar zal een leerplandoel wellicht niet gerealiseerd worden, maar de levenswijsheid die onze leerlingen de voorbije twee maanden opgedaan hebben door met zo’n ongewone situatie om te gaan, brengt hen veel meer bij dan alle boekenwijsheid bij elkaar.”

GBS De Negensprong Grimbergen: “Niet alle maatregelen waren logisch voor de leerlingen”

In basisschool De Negensprong in Grimbergen hebben ze heel wat maatregelen getroffen voor de terugkomst van het eerste, tweede en zesde leerjaar. Nathalie Knevels: “We hebben nadarhekken gezet, met afspanlint speelzones gecreëerd, wasstraten gemaakt, graffiti gespoten op de stoep en op het plein zodat de ouders duidelijk weten waar ze de kinderen moeten afzetten en ophalen.”

Bekijk hier de video: (en lees daaronder verder)

Videospeler inladen...

Vrijdag hield de school een proefdag voor het eerste en tweede leerjaar. Nathalie Knevels: “Dat was heel nuttig. Je gaat er als directeur vanuit dat alles wat voor ons logisch is ook logisch is voor de leerlingen, maar dat is niet altijd zo. We hebben enkele markeringen en looproutes duidelijker moeten aanbrengen. Wij kijken er naar uit om morgen ook eindelijk de leerlingen van het zesde opnieuw te verwelkomen.”

Curieuzeneuzen Balen: “We hopen de schoolpoort snel voor alle leerlingen te openen”

Directeur Nico Maes van STEAM-basisschool Curieuzeneuzen in Balen is  klaar voor morgen, al was het niet altijd even eenvoudig om samen met het lerarenteam de maatregelen uit het draaiboek van de regering toe te passen. Nico Maes: “Dat liep niet altijd van een leien dakje omdat de adviezen van de overheid wel eens durfden te wijzigen. Gelukkig zijn we voldoende flexibel en dat heeft geleid tot een veilige proefdag afgelopen vrijdag. Echte aanpassingen zijn dan ook niet nodig.”

Bekijk hier de video: (en lees daaronder verder)

Videospeler inladen...

Toch wordt het morgen een spannende dag want niet alle leerlingen kwamen vrijdag naar school. Nico Maes: “We kijken uit naar morgen want vrijdag waren 13 procent van de leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar afwezig. We hopen dat ze er vanaf morgen allemaal terug gaan zijn omdat we sowieso een veilige omgeving kunnen aanbieden. We hopen dat we dit schooljaar onze schoolpoorten nog voor alle leerlingen kunnen openen zodat we hen de onderwijstijd die er nog rest, kunnen geven.”

Tuinbouwschool PTS Mechelen: “Leerkrachten bezorgd over besmettingsgevaar”

Directrice Kim Vervenne van tuinbouwschool PTS in Mechelen geeft toe dat de voorbije weken heftig waren: “Als directeur ben je toch bezorgd over de leerkrachten en leerlingen. Je wil ervoor zorgen dat de leerkrachten zich goed en veilig voelen. Je merkt dat sommige leerkrachten bezorgd zijn over het besmettingsgevaar, dus we hebben geprobeerd om die zorgen bij iedereen weg te nemen. Daarnaast willen we erover waken dat ook de leerlingen zich veilig voelen en de veiligheidsmaatregelen kunnen naleven. Dat heeft tot heel wat slapeloze nachten geleid. Maar na de proefdag van vrijdag is er een last van onze schouders gevallen en zijn we ervan overtuigd dat we morgen goed kunnen starten.” 

Bekijk hier de video: (en lees daaronder verder)

Videospeler inladen...

Morgen starten voorlopig enkel de 6e en 7e jaren van de tuinbouwschool. Kim Vervenne: “Voor de leerlingen praktijk hebben we een aantal aanpassingen moeten doen. Ze moeten hun praktijkkleding thuis al aandoen omdat we in de kleedruimte op school de sociale afstand niet kunnen garanderen. Het materiaal, zoals kruiwagens en tuingerief, zal na de les ontsmet worden. Op 29 mei starten misschien de leerlingen van het tweede en vierde leerjaar. We hopen dat we dat kunnen organiseren, maar dat moeten we toch nog bekijken.”

De Tandem Sint-Kruis Brugge: “Deze aanpak druist in tegen onze aanpak als freinetschool”

De veiligheidsmaatregelen die de scholen moeten nemen, staan volgens Mike Goudeseune van freinetschool De Tandem in Sint-Kruis Brugge haaks op hun normale aanpak: “De proefdag vrijdag was heel vreemd. Niet alleen de kinderen van het zesde leerjaar, maar ook wij voelden ons onwennig. Normaal komen ouders mee tot in de klas en starten we de dag gezellig met een kringgesprek. Nu ging de voordeur op slot. De kinderen mochten ook niet vrij rondlopen, maar kregen elk een werkplek van 4 vierkante meter toegewezen. Het kringgesprek gebeurde vanop de bank. Deze aanpak druist volledig in tegen wie we zijn en waarvoor we staan.”

Bekijk hier de video: (en lees daaronder verder)

Videospeler inladen...

“Ook voor de andere groepen hebben we de school helemaal moeten omtoveren. We hebben de kinderen verdeeld over 9 lokalen voor 3 klassen. In onze noodopvang voor 40 kinderen hebben we alles aan de kant moeten schuiven. Pijlen op de grond moeten iedereen letterlijk in goede banen leiden. Ik hoop dat we heel snel terug naar de normale gang van zaken kunnen. Ik mis de normale benadering van de ouders, en het kunnen knuffelen met de kinderen.”

Meest gelezen