Nicolas Maeterlinck

Kan SP.A-voorzitter Conner Rousseau de brug vormen tussen Franstaligen en de N-VA?

Bijna een jaar na de verkiezingen houden Paul Magnette van de PS en Conner Rousseau van de SP.A gesprekken met 8 andere partijen om een nieuwe regering op de been te brengen tegen september. Vooral de rol van de SP.A-voorzitter valt daarbij op, zegt Ivan De Vadder. Niet voor het eerst vormt Rousseau daar een soort “brugfunctie” tussen de Franstaligen en de N-VA.

“Wie had gedacht dat je bijna een jaar na de verkiezingen twee socialistische leiders zou hebben die een volwaardige regering op de been proberen te brengen?” Ivan De Vadder, Wetstraatswatcher bij VRT NWS, ziet hoe zich het weekend voor de verjaardag van de verkiezingen van 26 mei een nieuwe poging voordoet om tot een volwaardige regering te komen. 

Bruggen

Vorige week spraken de voorzitters van de socialistische partijen al met vier partijen, deze week volgen nog vier andere. Of de N-VA al werd geconsulteerd, wilde niemand dit weekend lossen. “Maar in totaal gaan dus de tien partijen met elkaar praten die de volmachten van de regering steunen. Enkel Vlaams Belang en de PVDA zijn daar niet bij”, zegt De Vadder. 

Waarom de socialisten? De PS en de SP.A maken daarvoor gebruik van hun rekenkundig voordeel als “grootste politieke familie”. En daarbij is een speciale rol weggelegd voor Conner Rousseau, de voorzitter van de SP.A, ziet De Vadder: “Hij speelt als het ware een brugfunctie tussen de Franstalige wereld met de PS, en een aantal partijen aan Nederlandstalige zijde, niet in het minst de N-VA. Hij zorgt er bijna voor dat de N-VA de zusterpartij krijgt die ze normaal ontbreekt.” 

Liberalen zijn druk

De liberalen nemen dat voortouw dus niet, ook al leiden zij momenteel de federale regering. “Sophie Wilmès, de premier voor de Franstalige liberalen van de MR, laat aanvoelen dat ze vooral bezig is met het beheren van de coronacrisis en dus geen tijd wil of kan steken in gesprekken over een nieuwe regering", zegt De Vadder. 

Bovendien zijn er de voorzittersverkiezingen bij Open VLD, met een eerste ronde eind deze week. “Er is gezegd om geen grote ruchtbaarheid te geven aan de campagne voor die voorzittersverkiezingen in coronatijden, maar onderhuids voel je dat er heel veel spanning zit bij Open VLD”, weet De Vadder. 

Meerderheid

De socialisten dus, maar om wat te doen? “Het hoofddoel van de socialisten is om een regering met een meerderheid op de been te brengen", zegt De Vadder. 

Even opfrissen: op dit moment hebben we een federale regering met de Open VLD, CD&V en MR, maar die heeft geen meerderheid in het parlement. Die regering van premier Wilmès heeft wel het vertrouwen gekregen van voldoende partijen uit de oppositie om te kunnen besturen, normaal tot in september. En dan zijn er nog die befaamde “volmachten”, voorlopig tot juni. 

Een nieuwe regering is dus nodig om in september niet opnieuw in lopende zaken te belanden. Maar de hamvraag blijft daarbij of die nieuwe meerderheidsregering de PS én de N-VA kan samenbrengen. Daar blijft het schoentje wringen, ook dit weekend. Wie doorvraagt, hoort al snel dat er tegenstellingen zijn in de manier waarop de partijen de “tijden na corona” willen invullen. 

Zorg

Daarbij speelt de gezondheidszorg een hoofdrol. Negen ministers van Volksgezondheid, dat kan echt niet meer na de crisis, klinkt het dan. Ook de SP.A én de PS zouden open staan voor een vorm van staatshervorming, zei Rousseau dit weekend.

“Je hoort de SP.A-voorzitter pleiten om dat te federaliseren, op het Belgische niveau te trekken en dus in één hand te brengen”, zegt De Vadder. “Er zijn een aantal partijen die daar wel voor zijn te vinden, zoals de groenen en heel wat partijen aan Franstalige zijde.” 

Maar bij de N-VA en de CD&V klinkt net het omgekeerde. “Vlaams minister-president Jan Jambon van de N-VA zei dit weekend duidelijk dat hij die bevoegdheid op het Vlaamse, regionale niveau wil brengen". Ook CD&V-voorzitter Joachim Coens ziet de gezondheidszorg liever bij de regio's, liet hij al weten in een interview met De Standaard. 

Centen

Een tweede mogelijke twistpunt gaat over de centen. “Eerlijke fiscaliteit” was een van de speerpunten van de 1 mei-toespraak van de socialisten. De Vadder: “Vermogensbelasting, vermogenswinstbelasting of een rijkentaks zijn daarbij de sleutelwoorden. Kortom: gaan kijken waar het geld zit, en de klemtoon daar gaan leggen.” 

Daar kan je weer de vraag stellen wat de rol van de Open VLD zal zijn. “Gaat de nieuwe liberale voorzitter dat steunen? Een belasting op vermogen, dat krijgt een liberale voorzitter moeilijk verkocht. Een term als eerlijke fiscaliteit wel”, gelooft De Vadder. “Maar kan je met termen mensen overtuigen om mee te stappen in een regering?”

Conner Rousseau (SP.A)
©2018 - Neil Van Craeynest

Meest gelezen