Getty Images

Coronacrisis treft kinderen en jongeren in kwetsbare situaties hard: meer dan de helft voelt zich slecht in zijn vel

De situatie van kwetsbare kinderen en jongeren tijdens de lockdown door de coronacrisis is niet rooskleurig. "Moeilijkheden met aanlooplessen", "te weinig ruimte thuis", "het huis niet uit durven of mogen", "het gevoel zich niet goed in zijn vel te voelen", het zijn confronterende resultaten van een grootschalig onderzoek van Uit De Marge vzw, het steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid.

De lockdownmaatregelen die werden ingesteld tijdens de coronacrisis hebben heel wat mensen hard getroffen, niet in het minst kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Uit De Marge vzw hield een uitvoerig onderzoek bij 2.500 kinderen (tussen 6 en 18 jaar) en jongeren (tussen 18 en 30 jaar) in 35 steden. Samen met meer dan 65 lidorganisaties in Vlaanderen en Brussel bereikt Uit De Marge vzw een grote groep kinderen en jongeren die in maatschappelijk kwetsbare situaties opgroeien. De resultaten van het onderzoek zijn onthutsend.

  • Vier op de vijf kinderen en jongeren hebben problemen met aanlooplessen (of preteaching) en huiswerk.
  • Twee derde van de kinderen en jongeren heeft geen laptop of computer ter beschikking.
  • Drie vierde van de kinderen en jongeren heeft te weinig ruimte thuis.
  • De helft van de kinderen en jongeren durft of mag niet buitenkomen.
  • Meer dan de helft van de kinderen en jongeren is bang om een boete van de politie te krijgen.
  • Drie vierde van de kinderen en jongeren mist de school.
  • Meer dan de helft voelt zich niet goed in zijn vel. 

Deze resultaten zijn maar het topje van de ijsberg

Ikrame Kastit, coördinator Uit De Marge vzw

“Deze resultaten zijn maar het topje van de ijsberg”, zegt Ikrame Kastit, coördinator Uit De Marge vzw. “Een groot deel van onze jeugdwelzijnswerkers bereikt momenteel nog maar de helft of minder van de kinderen en jongeren. Een groot deel lijkt wel van de radar verdwenen. We maken ons dan ook grote zorgen en vrezen dat zij zich in nog moeilijkere situaties bevinden.”

"Beleid moet deze alarmsignalen oppikken"

De resultaten bevestigen de moeilijke situatie van een hele groep kinderen en jongeren. Zij hadden het vóór de uitbraak van COVID-19 al moeilijk maar dreigen alleen maar verder achterop te geraken ten aanzien van leeftijdsgenoten in niet of minder kwetsbare situaties. Uit De Marge vzw trekt dan ook aan de alarmbel en vraagt met aandrang dat het beleid deze alarmsignalen oppikt. 

Deze kinderen vragen meer uitgekiende maatregelen dan ‘blijf in uw kot’

Ikrame Kastit, coördinator Uit De Marge vzw

“Er is een gebrek aan expertise over de noden van kinderen en jongeren die opgroeien in kwetsbare gezinnen. Deze kinderen vragen meer uitgekiende maatregelen dan ‘blijf in uw kot’. De coronamaatregelen zijn bikkelhard voor hen. Hun perspectief moet meegenomen worden in de exitstrategie en moet in het beleid voorop staan.”

Heel wat zaken zijn niet nieuw, de coronamaatregelen hebben ze alleen scherpgesteld en het meer zichtbaar gemaakt. “Deze crisis heeft de grote bestaande ongelijkheid in de samenleving blootgelegd en vraagt ook structurele maatregelen op lange termijn”, benadrukt Ikrame Kastit. "Veel oplossingen zitten in een structurele aanpak van onder meer armoedebestrijding, huisvesting, voldoende inkomen, toegankelijke hulpverlening, een ander politiebeleid, onderwijsongelijkheid. "

Dylan: "Ik wens beetje meer geld om eten te kopen, want het is bijna op"

De 13-jarige Dylan kan getuigen over de cijfers. Hij zit in het eerste middelbaar, maar had in het begin geen laptop om de aanlooplessen te volgen, zegt hij in ons jeugdjournaal “Karrewiet”. “Ik heb een achterstand opgelopen omdat ik niet goed kon volgen.” Wat hij wenst? “Iets meer geld, om eten te kopen.”

Videospeler inladen...

Meest gelezen