Lieven Boeve hoopt dat politiek met maatregelen en middelen komt: "Scholen staan voor een zware factuur"

Wie in de zorg werkt, kon zijn kinderen tijdens de quarantaine naar school brengen voor opvang. Omdat het afgeraden werd kinderen door de grootouders te laten opvangen was die schoolopvang dus zeer welkom. Maar nu blijkt de factuur voor die opvang in de bus te vallen.

Isabelle uit Aalst is één van die vele zorgkundigen die de afgelopen weken de handen vol had. Ook zij bracht haar twee kinderen tijdens de quarantaine naar de schoolopvang, maar schrikt zich een hoedje nu ze de factuur krijgt.

Heel zuur

"Ik werk in de zorg als diensthoofd thuiszorg", getuigt Isabelle in De Inspecteur op Radio 2. "Ik ben verantwoordelijk voor zo'n 70 zorgkundigen en huishoudhulpen aan huis. Ik hoef waarschijnlijk niet te zeggen dat ik gedurende deze coronacrisis ben blijven verder werken. In de eerste paar weken zelfs tot 12 uren per dag. Daarnaast vond ik het mijn plicht om als vrijwilliger aan de slag te gaan in het schakelzorgcentrum van Aalst als verpleegkundige in het weekend. Het waren dus lange en drukke dagen."

"Die schoolopvang was voor mij dus noodzakelijk. Ik bracht mijn kinderen vroeg naar de opvang en ging ze laat weer ophalen. Normaal gezien gaan de grootouders mijn kinderen afhalen, maar dat werd afgeraden. Ik wou me ook aan die regels houden."

Enkele weken later belandt de factuur voor de schoolopvang nu in de bus bij Isabelle. "Ik wist helemaal niet dat er een factuur ging volgen. Ik heb me dus geïnformeerd bij de school. Daar zeggen ze me dat de kosten voor de voor- en naschoolse opvang zijn, én voor de middagopvang. Die is niet gratis, ook niet in coronatijd. Dit was heel zuur."

Politiek nam geen maatregelen

Lieven Boeve, directeur-generaal van het Katholiek onderwijs, bevestigt het verhaal van Isabelle. "Het is zo dat wij middelen krijgen voor alles wat onderwijs zelf aan gaat en ook voor deze noodopvang. Voor die extra opvang buiten de schooluren krijgen wij geen middelen. Voor die opvang moet het onderwijs dus extra personeel in dienst nemen en die kost wordt aangerekend. Dat was voor corona zo, en is ook tijdens de coronaperiode zo geweest. Dop schoolopvang tijdens de schooluren was uiteraard wel gratis".

Boeve snapt de teleurstelling bij Isabelle maar wijst er op dat scholen vaak ook geen andere keuze hebben. "Wij hebben in het verleden al vaak gevraagd voor extra middelen zodat wij die voor- en naschoolse opvang ook kunnen regelen, maar daar is voorlopig nog geen antwoord op gekomen. Ook tijdens deze coronocrisis zijn hierover geen extra maatregelen genomen door de politiek."

"Ook al betreur ik dat de factuur nu terechtkomt bij mensen als Isabelle, iemand moet ze betalen. Er wordt op dit moment aan de scholen ook gevraagd om extra sanitaire maatregelen te nemen maar ook dat kost geld. Ook hier staan scholen voor een zware factuur waar de overheid nog geen regeling voor heeft getroffen. Hopelijk hoort de overheid deze vraag.", besluit Boeve.

 

Meest gelezen