Nieuwe carpoolparking aan op- en afrittencomplex E40 in Wetteren

In Wetteren komt er een carpoolparking aan het op- en afrittencomplex van de E40. De Vlaamse Regering wil daarnaast ook de N42, de weg tussen Wetteren en Zottegem, volledig herinrichten. De kruispunten worden veiliger gemaakt en voor de fietsers komen er parallelle fietspaden. 

De Vlaamse regering heeft de plannen voor de herinrichting van de N42 tussen Wetteren en Zottegem voorlopig vastgelegd. Het plan voorziet een carpoolparking voor 170 wagens aan het op- en afrittencomplex van de E40 in Wetteren. De herinrichting moet een oplossing bieden aan de moeilijke verkeersdoorstroming op de huidige gewestweg die al jarenlang een knelpunt voor automobilisten is.

De herinrichting zal gebeuren op het bestaande tracé om de hinder voor de omgeving maximaal te beperken. Naast de carpoolparking worden er enkele kruispunten aangepakt, en wordt er geïnvesteerd in parallelle fietspaden. De Vlaamse Regering moet het plan nog officieel goedkeuren na het openbaar onderzoek. 

kasto80

Meest gelezen