Radio 2

Aangepaste plannen voor nieuw bedrijf op terrein van Sun Chemicals in Ternat

In Ternat loopt een nieuw openbaar onderzoek over de toekomst van het terrein waar vroeger het bedrijf Sun Chmicals was gevestigd. Er komt een volledig nieuw bedrijf, maar dat moest zijn plannen onder druk van de omwonenden bijsturen.

Sun Chemicals in Ternat was door zijn ligging, vlak naast de E40, jarenlang een soort van baken voor het verkeer op de autoweg: nog even rijden en je was in Brussel. Maar de inktfabriek sloot op 1 juli 2015 de deuren. De fabrieksgebouwen werden gesloopt met de bedoeling om op het vier hectare grote terrein nieuwe bedrijven te bouwen.

Samenwerking voor saneren

Maar eerst moest de grond worden gesaneerd. Dat kon gebeuren via een Brownfieldconvenant, een samenwerking tussen de Vlaamse overheid, de gemeente en de nieuwe eigenaar van het terrein.  Die wilde aanvankelijk een kantoortoren bouwen met 400 werkplaatsen, maar dat plan werd snel begraven. Er komt op het terrein nu één bedrijf, dat voor zo weinig mogelijk hinder moet zorgen in de woonwijken rond het terrein.

Laden en lossen

Begin dit jaar was er al een openbaar onderzoek over de plannen, maar dat leverde 71 bezwaren op. Knelpunt voor de omwonenden was de laad- en loszone, die zich in open lucht zou bevinden. "Na overleg stelde de eigenaar zelf voor om die laad- en loszone te overdekken, zodat de geluidshinder tot het minimum beperkt blijft", stelt schepen van omgeving Gunther Desmet. Na deze aanpassing was een nieuw openbaar onderzoek nodig en dat loopt sinds 18 mei en duurt tot 16 juni.  

Zo weinig mogelijk hinder

Het bedrijf kreeg al een reeks andere voorwaarden opgelegd. Zo moet er tussen het bedrijfsgebouw en de woningen in de Donkerstraat een groene buffer komen van zes meter breed. En het bedrijf moet zelf ook slimme camera's plaatsen. Die moeten ervoor zorgen dat het personeel langs één weg naar het bedrijf komt en geen sluipwegen gebruikt die door de woonwijken lopen. 

Meest gelezen