Videospeler inladen...

Piloten Brussels Airlines in open brief: "We willen tijdelijk tot 45 procent inleveren om banen te redden"

In een open brief doen de piloten van Brussels Airlines een aantal voorstellen om hun bedrijf te redden. De luchtvaartmaatschappij beleeft turbulente tijden door de coronacrisis en kondigde vorige week aan tot 1.000 banen te moeten schrappen om te kunnen overleven. Tegelijk uiten ze kritiek op de directie voor het beleid van de voorbije jaren. Die directie reageert begripvol op de open brief en is bereid volgende week aan tafel te gaan met de piloten.

In een open brief, gesteund door de drie vakbonden bij Brussels Airlines, richten de piloten van de luchtvaartmaatschappij zich tot de directie van het bedrijf, de regering en de publieke opinie:

"Zoals we allemaal weten, heeft het coronavirus en de daaraan gerelateerde pandemie onze economie hard geraakt. Daarbovenop werden we getroffen door een algehele stopzetting van onze activiteiten als gevolg van het coronavirus. De coronacrisis heeft ons nog verder verzwakt en zonder financiële hulp van Lufthansa en de Belgische Staat hebben we geen overlevingskans."

De coronacrisis heeft ons verder verzwakt en zonder financiële hulp van Lufthansa en de Belgische staat hebben we geen overlevingskans

Piloten Brussels Airlines

De piloten van Brussels Airlines maken zich ook ernstige zorgen over de toekomst van hun collega's aan de grond. Volgens hen bedreigt de coronacrisis het hele ecosysteem van de luchtvaart in ons land: "De huidige stand van zaken is zeer somber! Niet alleen voor ruim 1.000 medewerkers van Brussels Airlines die bedreigd worden met gedwongen ontslag maar even goed voor de werknemers op en rond de luchthaven die direct of indirect getroffen zullen worden door het ontbreken van een nationale luchtvaartmaatschappij. Door het mogelijk wegvallen van Brussels Airlines dreigt een geheel ecosysteem van bedrijven op en rond onze luchthaven van Brussel-Zaventem uit te sterven."

Door het mogelijk wegvallen van Brussels Airlines dreigt een heel ecosysteem van bedrijven op en rond de luchthaven uit te sterven.

Piloten Brussels Airlines

Inleveren om jobs te redden

Op een bijzondere ondernemingsraad vorige week liet de directie weten dat ze de intentie heeft om tot 1.000 banen te schrappen. Er worden ook 24 bestemmingen geschrapt in het netwerk en 10 vliegtuigen zullen de vloot verlaten. Brussels Airlines hoopt met de herstructurering winstgevend te kunnen zijn tegen 2023. Nadien is dan opnieuw groei mogelijk. 

Sinds begin deze week zitten vakbonden en directie samen om te werken aan een sociaal plan. De inzet? Zoveel mogelijk jobs redden. De directie zelf vermoedt dat ze het aantal naakte ontslagen tot 300-350 kan beperken, vernam VRT NWS. 

We zijn bereid onze werkregimes zo aan te passen en daardoor maximaal 45% van ons salaris te verlagen om zoveel mogelijk jobs te redden

Piloten Brussels Airlines

De piloten van Brussels Airlines gaan nog een stap verder en zijn bereid om tijdelijk, tot 2023, fors in te leveren. Volgens de piloten kunnen zo al zeker de meeste jobs bij het vliegend personeel gered worden: "Onze oplossing is een aanzienlijke verlaging van onze werkregimes en dus bijgevolg van onze salarissen en loonkosten tot 2023 te accepteren. Zo zal het cockpitpersoneel hun salaris met maximaal 45 procent verlagen. Op die manier vermijdt het bedrijf dat het in de nabije toekomst meer dan 22 miljoen euro aan ontslagpremies moet betalen aan de 191 leden van het vliegend personeel die het management de deur wil wijzen. Deze loonsinspanningen vertegenwoordigen een besparing tot 100 miljoen euro in 2023."

De piloten doen dit voorstel omdat ze er zo op rekenen dat niemand van het vliegend personeel het bedrijf zal moeten verlaten. Aangezien Brussels Airlines vanaf 2023 opnieuw plant te groeien is het naar eigen zeggen belangrijk om nu iedereen aan boord te houden: "In zijn hervormingsplan voorziet het management dat er binnen onze firma niet enkel een structurele winstgevendheid zal zijn, maar ook een gestage groei. Een groei die er in 2023 voor zal zorgen dat we de huidige grootte van ons bedrijf gaan overstijgen en dat we dus iedereen meer dan voltijds nodig gaan hebben. Reden te meer om iedereen aan boord te houden."

De directie werkte de voorbije dagen zelf een aantal voorstellen uit om zoveel mogelijk banen te redden. Ook daar was sprake van een vermindering van het salaris, tijdelijk, tot wanneer het bedrijf opnieuw winstgevend zou zijn. De open brief van de piloten moet dus vooral gelezen worden als een antwoord op die voorstellen en als een volgende zet in een sociale onderhandeling die het bedrijf voor gigantische uitdagingen plaatst.

(Lees verder onder de journaalreportage en het gesprek met onze luchtvaartexpert Riadh Bahri:)

Videospeler inladen...

De directie van Brussels Airlines begrijpt de bezorgdheden van de piloten in deze ongeziene crisis en verwelkomt de voorstellen van de piloten laten ze weten in een mededeling: "Het management van de maatschappij staat ervoor open om alle voorstellen die op tafel liggen te bespreken om het voortbestaan van het bedrijf te verzekeren en op lange termijn een competitieve positie voor Brussels Airlines te creëren."

De directie benadrukt wel dat er nood is aan structurele maatregelen om Brussels Airlines winstgevend te maken en te houden en dat tijdelijke maatregelen alleen niet zullen volstaan.

Staatssteun: gesprekken lopen nog

Brussels Airlines is op dit moment nog altijd in gesprek met de federale overheid over een overbruggingskrediet van minstens 290 miljoen euro. Het Duitse moederbedrijf Lufthansa voert die onderhandelingen met vertegenwoordigers van de federale participatiemaatschappij in ons land. Minister van Financiën Alexander De Croo leidt die diplomatieke onderhandelingsdans.

In ruil voor de steun wil de Belgische overheid spijkerharde garanties over het toekomstperspectief van Brussels Airlines. Het gaat dan over tewerkstelling, nieuwe bestemmingen en onder andere nieuwe en zuinigere vliegtuigen. Het verkrijgen van aandelen binnen de SN Airholding (het vehikel boven Brussels Airlines) bleek lange tijd het voorkeurscenario van de overheid te zijn. Maar regeringspartij CD&V liet vorige week weten daar niet voor te vinden zijn. De top van het Duitse Lufthansa streek vrijdag neer in Brussel voor topoverleg met premier Sophie Wilmès, Alexander De Croo en minister van Werk Nathalie Muylle. Die gesprekken verliepen 'constructief'.

De tijd dringt wel. Brussels Airlines heeft nog voldoende financiële middelen tot eind mei, nadien dreigt de maatschappij in nog grotere problemen terecht te komen.

Lees hier de volledige open brief van het gemeenschappelijk vakbondsfront Brussels Airlines piloten:

Zoals we allemaal weten, heeft het coronavirus en de daaraan gerelateerde pandemie onze economie hard geraakt. Ons bedrijf, Brussels Airlines, was zich net aan het herstellen van een crisis als gevolg van het Eurowings-debacle. Na herhaaldelijke, mislukte pogingen om ons te integreren in de lage kosten poot van de Lufthansa groep werd dit project als mislukt beschouwd en teruggedraaid, met alle kosten en gevolgen van dien.

Daarbovenop werden we getroffen door een algehele stopzetting van onze activiteiten als gevolg van het coronavirus. Het gebrek aan visie van ons Duits en Belgisch management heeft ons een enorme hoeveelheid geld en tijd gekost. Wij zijn als bedrijf, ondanks vele waarschuwingen van het personeel, drie kostbare jaren verloren die beter gebruikt hadden kunnen worden om ons bedrijf gezond en winstgevend te maken.

De coronacrisis heeft ons nog verder verzwakt en zonder financiële hulp van Lufthansa en de Belgische Staat hebben we geen overlevingskans. Net zoals vele andere luchtvaartmaatschappijen worden ook wij door deze crisis niet gespaard. Daarom hebben andere landen en hun regeringen al steun toegezegd en zijn er financieringsakkoorden tot stand gekomen om het voortbestaan van die luchtvaartsectoren te garanderen.

De huidige stand van zaken is zeer somber! Niet alleen voor ruim 1000 medewerkers van Brussels Airlines die bedreigd worden met gedwongen ontslag maar even goed voor de werknemers op en rond de luchthaven die direct of indirect getroffen zullen worden door het ontbreken van een nationale luchtvaartmaatschappij. Door het mogelijk wegvallen van Brussels Airlines dreigt een geheel ecosysteem van bedrijven op en rond onze luchthaven van Brussel-Zaventem uit te sterven.

Als medewerkers van Brussels Airlines, zijn wij ons terdege bewust van de enorme verantwoordelijkheid die rust op onze schouders. Uiteraard niet alleen voor ons eigen voortbestaan maar ook voor het voortbestaan van het ecosysteem verbonden aan onze maatschappij. Ons verantwoordelijkheidsgevoel houdt daar echter niet op, want ook de Belgische Staat, de Belgische economie en daarmee alle inwoners van België hebben er belang bij dat de poort naar Europa, Afrika en de wereld vanuit Brussel blijft bestaan.

Het vliegend personeel van Brussels Airlines vormt één grote, verenigde familie en wij hebben besloten om samen onze verantwoordelijkheid te nemen. Wij stellen alles in het werk om ons bedrijf, de banen van onze collega's op de luchthaven en het hele ecosysteem er omheen, dat afhankelijk is van onze aanwezigheid op Brussels Airport, te redden.

Wij hebben de roep om hulp van het management gehoord, evenals de voorwaarden die de Belgische Staat heeft gesteld aan het geven van deze hulp. Wij begrijpen de noodzaak om sterke bezuinigingsmaatregelen door te voeren om zo deze crisis te trotseren en tegelijkertijd de werkgelegenheid zoveel mogelijk te vrijwaren.

Vorige week kondigde het management aan dat het van plan is om van 1.000 medewerkers, waaronder 191 piloten en 470 cabinepersoneel, afscheid te willen nemen. In het volle besef dat er geen enkele kans is om de komende jaren werk te vinden in de luchtvaart of heel weinig kans in andere sectoren maakt dat deze ontslagen een regelrechte ramp zijn voor de getroffenen.

In een wanhopige poging onmiddellijke kostenbesparingen in te voeren om door de crisis te komen, heeft het management ons op de hoogte gebracht van haar voornemen om alle salarissen van de piloten te verlagen en dubieuze fiscale technieken te gebruiken (en te misbruiken) door middel van de massale invoering van een "cafetaria"-plan. Dit plan zou een verlies van meer dan 10 miljoen euro aan inkomsten voor de sociale zekerheid betekenen voor de Belgische bevolking tegen 2023 en vereist bovendien dat piloten een bedrijfswagen en andere niet-essentiële zaken opgedrongen wordt! Deze voorstellen zijn noch sociaal, noch ecologisch verantwoord.

Na overleg tussen alle vertegenwoordigers van onze piloten gemeenschap en in navolging van onze Duitse en Oostenrijkse collega’s, zijn wij tot de oplossing gekomen die de gewenste besparingen oplevert om het hoofd te bieden aan deze crisis en alle banen veilig zal stellen.

Onze oplossing is een aanzienlijke verlaging van onze werkregimes en dus bijgevolg van onze salarissen en loonkosten tot 2023 te accepteren. Zo zal het cockpit-personeel hun salaris met maximaal 45% verlagen. Op die manier vermijdt het bedrijf dat het in de nabije toekomst meer dan 22 miljoen euro aan ontslagpremies moet betalen aan de 191 leden van het vliegend personeel die het management de deur wil wijzen. Deze looninleveringen vertegenwoordigen een besparing tot 100 miljoen euro in 2023.

In zijn hervormingsplan voorziet het management dat er binnen onze firma niet enkel een structurele winstgevendheid zal zijn, maar ook een gestage groei.  Een groei die er in 2023 voor zal zorgen dat we de huidige grootte van ons bedrijf gaan overstijgen en dat we dus iedereen meer dan voltijds nodig gaan hebben. Reden te meer om iedereen aan boord te houden.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit solide en concrete voorstel ongetwijfeld tegemoet zal komen aan de vraag van het management van Brussels Airlines - Lufthansa. Deze kostenbesparingen zullen ons in staat stellen de crisis te overwinnen.

We zijn er ook van overtuigd dat dit voorstel zal voldoen aan de verwachtingen van de overheid met betrekking tot het behoud van banen, niet alleen binnen ons bedrijf maar voor en van het hele Belgische luchthaven ecosysteem. 

Meest gelezen