Beweging.net vraagt aandacht voor de "onderbeschermden en onbeschermden" en pleit ook voor "digitaks"

De "onderbeschermden en onbeschermden" moeten mee. Met die boodschap voor de medewerkers in de zorgsectoren en voor de groepen die door de mazen van het net te vallen, snijdt beweging.net in tijden van corona Rerum Novarum aan. Zo vraagt de organisatie onder meer dat er een "digitaks" komt, dat is een belasting op de omzet van grote internetbedrijven in ons land.

Aan de vooravond van het feest van de christelijke arbeidersbeweging wijst beweging.net - het vroegere ACW - op een "nieuwe tijd" waarin we ons bevinden, te midden van de coronapandemie. Voorzitter Peter Wouters onderstreept daarbij de meerwaarde van ons sociaal vangnet, maar ziet drie domeinen voor verbetering.

Zo is het middenveld ongerust over hoe en wanneer ze de activiteiten kunnen hervatten. "Dit thema moet dringend opgenomen worden in de gesprekken over de heropstart. Ik roep de minister van Cultuur Jambon op om dit te organiseren", zegt Peter Wouters in een virtuele speech. Ook wil beweging.net een plaats voor het middenveld (bonden, armoede-, milieu-, jongerenverenigingen ...) in de vele werkgroepen.

En dan zijn er de "onderbeschermden", een groep medewerkers in de zorgsectoren die zonder voldoende bescherming aan het werk was. "We begrijpen vandaag beter hoe cruciaal het werk is van beroepen die we jaren bij de minst betaalden moesten rekenen. Laat ons niet wachten tot de medewerkers van deze groepen massaal uitvallen omdat ze opgebrand zijn of uitgeput. Laat ons niet wachten tot ze op straat moeten komen om hun applaus om te zetten in betere werkvoorwaarden en omstandigheden", aldus de voorzitter.

Ook vraagt hij een andere kijk op de "onbeschermden", bijvoorbeeld bedelaars, asielzoekers en transmigranten. Als zij uit de boot vallen, komt er een vangnet met gaten, en dat leidt in deze tijden tot "risico's van ongekende besmettingshaarden".

Een bijdrage naar vermogen staat ook op de wenslijst. Beweging.net vindt dat de overheid enkel bedrijven die correct bijdragen mag steunen, dus bedrijven die correct belastingen betalen en dies meer. Ook wijst Wouters naar de internethandel die omwille van corona boomt, terwijl buitenlandse handelsplatforms als Amazon hier niets bijdragen. Daarom is een "digitaks" nodig. Zo schaart Beweging.net zich achter de voorstanders van de belasting op omzet, behaald in het land waar de klanten zich bevinden.

CD&V steunt het voorstel van Beweging.net om een digitaks in te voeren. Voorzitter Joachim Coens laat aan onze redactie weten dat hij de digitaks in het regeerakkoord wil, tenminste als zijn partij deel uitmaakt van de volgende regering. 

Tot slot is er nog de huidige politieke situatie. Beweging.net breekt onder meer een lans voor een herstel van de dialoog over de taalgrens. "Intussen is het voor ons ondenkbaar dat de partijen na deze 'tijdelijke' regering met de argumenten van voor de crisis zouden afkomen om opnieuw in patstellingen te belanden. Wij willen morgen lezen welke voorstellen de partijen hebben om tegemoet te komen aan deze Nieuwe Tijden", besluit voorzitter Wouters. Hij stelt wel met grote tevredenheid vast dat politici bij de aanpak van de coronacrisis "niet blind zijn geweest voor inspraak en betrokkenheid".

Meest gelezen