In 19 Oost-Vlaamse stroomgebieden mag je geen water meer uit de beek halen

Omdat het al een hele tijd droog blijft, staat het water in sommige beken zo laag dat het niet meer mag worden opgepompt. Het verbod geldt sinds vandaag voor 19 stroomgebieden in Oost-Vlaanderen, vooral in het zuiden van de provincie. Het gaat om ecologisch kwetsbare waterlopen. Er zijn wel wat uitzonderingen op het captatieverbod.

De droge winters en lentes van de jongste jaren zorgen ervoor dat er steeds vroeger weinig water in de beken en waterlopen staat. "De beken die ecologisch kwetsbaar zijn moeten zeker beschermd worden", zegt de gouverneur Didier Detollenaere. 

Kwetsbaarheidskaart

"Om de schade te beperken is een kader uitgewerkt voor het instellen van captatieverboden in ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen", gaat Detollenaere verder. "Daarvoor is een kwetsbaarheidskaart gemaakt. Daarop krijgen waterlopen het etiket 'ecologisch zeer kwetsbaar', 'ecologisch kwetsbaar' of 'ecologisch minder kwetsbaar'. Hoe kwetsbaarder de waterloop, hoe strenger de beschermingsmaatregelen zijn." 

In een 'zeer kwetsbare waterloop' leven bijvoorbeeld vissoorten als beekprik, rivierdonderpad en grote modderkruiper. Een waterloop is kwetsbaar als er bijvoorbeeld serpelingen, kopvoornen en kwabalen leven.

gouverneuroost-vlaanderen.be

Het captatieverbod geldt in de regio's die rood gekleurd zijn. Die liggen dus vooral in het zuiden van Oost-Vlaanderen. Het Meetjes- en het Waasland blijven voorlopig gespaard. 

Enkele uitzonderingen

Waar het verboden is water op te pompen, gelden wel enkele uitzonderingen: 

  • Landbouwers mogen er water oppompen dat als drinkwater moet dienen voor hun eigen vee dat buiten staat.
  • Landbouwers mogen het water ook gebruiken om er beschermingsmiddelen mee te maken voor hun gewassen. Maar dus niet om hun gewassen alleen water te geven.
  • Instanties mogen het water oppompen om drinkwater van te maken. 

Wat zeker niet kan is het water gebruiken voor zwemvijvers of andere niet-essentiële zaken. Voor welke waterlopen het captatieverbod geldt is terug te vinden op de website van de gouverneur.

kasto80

Meest gelezen