Broedplaatsen in polders dreigen te verdrogen

In Klemskerke en Oudenburg is voor het eerst water gepompt in broedgebieden van steltlopers als de grutto. Door de droogte kunnen ze hun jongen in de eerste weken niet voeden. Het water is ook een barrière tegen natuurlijke vijanden zoals de vos.

De grutto is één van de vogelsoorten die zich bijzonder thuis voelen in Vlaanderen, maar ook de kluut en de tureluur. Ze broeden op eilandjes in drassige weiden. Ze voeden zich met het eetbaars dat ze vinden in laag water en modder. Maar de aanhoudende droogte zorgt er voor dat ondergelopen weiden, hun uitverkoren broedplaats, steeds zeldzamer worden.

In Klemskerke en Oudenburg zijn er natuurgebieden met zulke landschappen maar voor het eerst dit jaar staan die droog. Daarom heeft Natuur en Bos water opgepompt om die verdroogde gebieden te bevloeien. Dat is nooit eerder gebeurd.

De ingreep is nodig om het broedseizoen te doen slagen. Zonder modder kunnen ze hun jongen niet groot brengen, zegt boswachter Jeremy Demey: "In die modder zitten wormen en kevers die de ouders nodig hebben om hun kuikens te voederen. Ze moeten dat doen tot hun jongen klaar zijn om te vliegen. Daarna kunnen ze het nest verlaten en zelf op zoek gaan naar voedsel in de buurt. Maar die eerste 2-3 weken moeten ze in het nest overleven. En omdat hun nesten droog stonden, hebben we die bevloeid."

Meest gelezen