Coalitiepartners N-VA en CD&V aan Vlaams minister voor Mobiliteit Peeters: "Zet door met controle roetfilters"

Zowel N-VA als CD&V vinden dat Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) nieuwe meetapparatuur moet aankopen voor het opsporen van roetfilterfraude.  De Vlaamse meerderheidspartijen reageren op hun minister, die laat weten dat ze liever Europese regelgeving over die roetfiltertesten afwacht. Voorlopig blijft Peeters bij dat standpunt.

Gisteren raakte bekend dat de Vlaamse autokeuringscentra geen nieuwe meetapparaten krijgen die dieselwagens kunnen opsporen met een defecte of illegaal verwijderde roetfilter. Die meetapparaten bestaan nochtans, en toenmalig minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) kondigde begin 2019 al aan dat hij die toestellen eind 2019 - begin 2020 wou verspreiden in de Vlaamse keuringscentra.

"Geen regelneverij"

Maar huidig Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters vindt dat op dit moment geen prioriteit. Ze wil wachten tot Europa met richtlijnen komt die overal gelden, "want luchtvervuiling stopt niet aan de grens". Peeters stelt zich ook vragen bij het kostenplaatje en spreekt van regelneverij waar ze niet wil aan meedoen.

De houding van Peeters kan niet op begrip rekenen bij haar Vlaamse coalitiepartners. "Wij vinden de houding van de minister onbegrijpelijk", zegt Vlaams Parlementslid Jos Lantmeeters (N-VA). "Wij gaan haar vragen hoe deze beslissing tot stand is gekomen en wij vragen haar toch door te gaan met de uitrol van die meetapparatuur.  Het gebruik van een goed werkende roetfilter is zeer belangrijk voor de gezondheid van iedereen."

"De houding van de minister is onbegrijpelijk"
Jos Lantmeeters, Vlaams parlementslid N-VA

Ook bij CD&V vragen de Vlaamse parlementsleden om de meetapparatuur te laten homologeren en definitief in gebruik te nemen. "Het opleggen van euronormen heeft geen zin als vervolgens niet gecontroleerd kan worden of de roetfilters werken", zegt Lode Ceyssens.  Zijn collega Karin Brouwers zegt niet te willen wachten op Europa, maar integendeel een voortrekkersrol te willen spelen in Europa.

"Geen zin om in Vlaanderen strenger te testen"

Gevraagd naar een reactie op de standpunten van N-VA en CD&V klinkt het bij het kabinet-Peeters dat de minister bij haar visie blijft. "Het heeft geen zin dat wij in Vlaanderen streng gaan testen, dan gaan fraudeurs gewoon met hun wagen naar een Waals of Brussels autokeuringscentrum", zegt Peeters zelf. "Dit moet minstens op Belgisch niveau en beter nog, op Europees niveau worden geregeld."

Eerder lieten zowel Brussel als Wallonië nochtans weten wél te willen doorgaan met de uitrol van de strengere meetapparatuur.

Meest gelezen