Videospeler inladen...

Advies na onderwijsoverleg: kleuterscholen opnieuw open vanaf 2 juni, meer leerlingen op school in lager en middelbaar

Vanaf 2 juni het kleuteronderwijs heropenen en meer leerlingen terug naar school laten gaan in het lager en het secundair onderwijs. Dat zijn Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de onderwijskoepels en de vakbonden overeengekomen na urenlang overleg. Het gaat om een advies, de Nationale Veiligheidsraad moet nog het licht op groen zetten.

Tot nog toe mochten enkel de leerlingen uit het eerste, tweede en zesde leerjaar (deels) weer naar de les, net als het zesde en zevende middelbaar in het secundair. Voor alle anderen geldt afstandsonderwijs. Na de eerste week van de lessen, vandaag dus, zou bekeken worden of dat kon worden uitgebreid met het tweede en het vierde middelbaar. Intussen gingen ook meer en meer stemmen op om de kleuterscholen te heropenen en ervoor te zorgen dat alle leerlingen -hoe beperkt ook- dit schooljaar toch nog naar school zouden kunnen gaan.

Na een lange vergadering hebben minister Weyts en de onderwijsinstanties beslist om op die vragen in te gaan. Zo adviseren ze om het kleuteronderwijs volledig te heropenen vanaf 2 juni en is het de bedoeling om in het lager onderwijs de leerlingen minstens de helft van de onderwijstijd op school te laten doorbrengen. De scholen mogen hierbij zelf kijken hoe ze dat precies invullen.

Voor de kleuters zullen geen afstandsregels gelden. In het lager en het secundair onderwijs blijft afstand houden wel de regel.

Vanaf 2 juni mogen in het secundair onderwijs de leerlingen van het tweede en vierde jaar de lessen op school hervatten, aldus het advies. De leerlingen komen gedurende maximaal 2 volle dagen of 4 halve dagen per week naar school. Het is de bedoeling om het eerste, derde en vijfde jaar ten minste nog één dag naar school te laten komen.

Ook het buitengewoon onderwijs mag verder opstarten. "Ook hier ligt de autonomie bij de scholen om in de mate van het mogelijke en ook gelet op eventuele beperkingen op vlak van leerlingenvervoer keuzes te maken", zo staat in het advies.

Ben Weyts (N-VA): "Hoop en perspectief bieden"

"We bieden hiermee hoop en perspectief aan alle kinderen, ouders en leerkrachten", reageert minister Weyts in "De wereld vandaag" op Radio 1. Hij benadrukt dat het de bedoeling is om iedereen weer naar school te laten gaan dit schooljaar. "Voor sommigen zal dat heel beperkt zijn, voor anderen heel uitvoerig."

Zijn deze voorstellen haalbaar voor de scholen? Weyts wijst erop dat andere verplichtingen wegvallen. "Voor het kleuteronderwijs vervalt de verplichting om nog opvang te bieden. En als het lager onderwijs zich kan concentreren op de kerntaak, het lesgeven, zal er daar ook minder opvang nodig zijn. We vragen daarbij aan de lokale besturen om nog meer mee te werken aan de opvang. Voor het lager onderwijs laten we ook toe dat groepen tot 20 leerlingen tellen. Dat maakt het doenbaarder."

Ik ga ervan uit dat de Veiligheidsraad ons de mogelijkheid geeft om dit advies uit te voeren
Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA)

"Dit is een voorstel dat heel breed is gedragen, sterk onderbouwd en goedgekeurd door Erika Vlieghe (experte bij de GEES, red.) "Ik ga ervan uit dat de veiligheidsraad ons de mogelijkheid geeft om dit advies uit te voeren."

Beluister het gesprek met Ben Weyts in "De wereld vandaag":

Veel kinderen kijken ernaar uit om weer naar school kunnen te gaan. Ons jongerenmagazine "Karrewiet" sprokkelde reacties:

Videospeler inladen...

Katholiek Onderwijs: "Ambitie gerealiseerd om alle kinderen naar school te krijgen"

Directeur-generaal bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen Lieven Boeve is tevreden over de uitkomst van het overleg. "We wilden zoveel mogelijk kinderen naar school krijgen en die ambitie hebben we kunnen realiseren", zegt Boeve.

"De nieuwe expertise heeft ertoe geleid dat we de veiligheidsmaatregelen hebben kunnen herbekijken. De kleuters zijn niet de motor van de epidemie. Op basis van de eerder versoepelde maatregelen voor de kinderopvang hebben we nu kunnen bepalen om het kleuteronderwijs volledig te openen", stelt Boeve.

In het lager onderwijs kunnen alle kinderen voor minstens de helft van de schooltijd opnieuw naar school, indien ze daar op organisatorisch vlak in slagen. "We vragen dat de leerlingen halftijds kunnen terugkeren, maar we begrijpen dat een aantal scholen daar niet in zal slagen. Zij hebben zelf de vrijheid om hierover te beslissen in functie van personeel en infrastructuur", zegt Boeve.

De klasbubbel voor het lager onderwijs breidt ook uit van 14 naar 20 leerlingen, maar hier opnieuw, indien de school dat zelf mogelijk acht op organisatorisch vlak. "Er zijn scholen met grotere ruimtes zoals een turnzaal en de kapel en de kerk in het dorp, maar het is ook geen verplichting, die uitbreiding naar 20. Indien de bubbel van 14 goed werkt, mogen ze blijven werken met die bubbel van 14. Maar we geven alle leerlingen de kans om het schooljaar goed af te sluiten."

GO!: "Belangrijk voor welbevinden van leerlingen"

Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs (GO!), heeft het over een belangrijke stap voor het psychisch en emotioneel welzijn van de leerlingen. 

"Er is nu perspectief voor alle leerlingen naar het einde van het schooljaar toe en dat is positief. Het is belangrijk om te zorgen dat leerlingen geen vier à vijf maanden niet op school zijn geweest. Al is het maar om ze in contact te brengen met hun vriendjes, maar ook om te zien waar ze nu staan naar volgend schooljaar toe."

Meest gelezen