Waarom blijft vleessector in België voorlopig gespaard van corona? "Onze slachthuizen volgen veel striktere regels"

In buurlanden als Duitsland, Nederland en Frankrijk zijn verschillende slachthuizen gesloten omdat er uitbraken van het coronavirus bij het personeel zijn vastgesteld. "In België zijn er veel strengere regels voor de slachthuizen en de huisvesting van arbeidsmigranten", verklaart Griet Lemaire van het Vlaams Infocentrum voor Land- en Tuinbouw (VILT) in "De wereld vandaag" waarom dat bij ons (nog) niet het geval is.

Gisteren zijn 600 medewerkers van een slachthuis in Groenlo in Nederland in quarantaine geplaatst omdat 45 van hen besmet bleken te zijn met het coronavirus. Er waren de voorbije weken ook verschillende uitbraken van het virus in Duitsland, Frankrijk, Spanje en de VS. De arbeidsomstandigheden en de huisvesting van het personeel in het buitenland zijn volgens Griet Lemaire de oorzaak.

"De vleessector is niet de meest aantrekkelijke werkgever. Het is niet evident voor de sector om personeel te vinden. In de sector werken veel buitenlandse arbeidskrachten. Die mensen werken vaak onder een vorm van onderaanneming of detachering. Dat verklaart waarom in onze buurlanden veel mensen uit de vleessector getroffen worden door het coronavirus", zegt Griet Lemaire in "De wereld vandaag".

De directeur van het VILT verwijst ook naar de ongunstige huisvesting van veel arbeidsmigranten in het buitenland. "In Duitsland bijvoorbeeld woonden de werknemers van het ergst getroffen slachthuis samen in een legerkazerne. De badkamerfaciliteiten en de keuken worden gedeeld. Dan gaat het virus heel snel rond."

In België zijn er veel striktere regels voor de slachthuizen en de huisvesting van het personeel

Griet Lemaire, Vlaams Infocentrum voor Land- en Tuinbouw

Griet Lemaire stelt duidelijk dat de situatie in België niet te vergelijken is met die in onze buurlanden. "Dat heeft twee redenen. De eerste reden is dat de sectorfederatie van de vleesindustrie snel voor de lockdown al richtlijnen uitgevaardigd had voor de slachthuizen. Dat was een beheerplan voor hoe ze moeten omgaan met de coronamaatregelen. In onze buurlanden was dat anders dan bij ons."

In België werkt de vleessector ook met arbeidsmigranten, maar niet onder dezelfde omstandigheden dan in onze buurlanden. "De vleessector was de eerste om in 2012 met de overheid een protocol af te spreken over de aanpak van sociale fraude. In dat protocol is alles in verband met arbeidsomstandigheden en huisvestiging heel strikt geregeld. In het protocol staat ook dat er onaangekondigde controles worden uitgevoerd zowel in de slachthuizen als in de huisvesting."

De bedrijfsleiders zijn ook hoofdelijk aansprakelijk voor mistoestanden

Griet Lemaire, Vlaams Infocentrum voor Land- en Tuinbouw

In onze buurlanden werken de slachthuizen met een loonkost die ongeveer twintig procent lager ligt dan in België. "Dat is een vorm van oneerlijke concurrentie. De Belgische vleessector klaagt dat al langer aan. De loonkost is een heel belangrijke kost voor de slachthuizen. De aankoop van de varkens gebeurt aan wereldmarktprijzen. Als je weet dat de loonkost twintig procent lager ligt in de buurlanden, dan is het duidelijk dat ze goedkoper kunnen produceren in de buurlanden. Dat is een doorn in het oog. Het is al op Europees niveau aangeklaagd, maar er komt weinig schot in de zaak", zegt Lemaire.

Volgens Lemaire is het geen toeval dat er in België geen grote uitbraken van het coronavirus zijn vastgesteld bij personeel van slachthuizen. "De sector is veel strenger geregeld. Als er in België mistoestanden worden vastgesteld in een slachthuis, dan is de bedrijfsleider hoofdelijk aansprakelijk. Dat is niet het geval in het buitenland", besluit Lemaire.

Bekijk hieronder ook de toelichting door viroloog Marc Van Ranst in "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen