BELGA

Socioloog Ignace Glorieux: "Tijdens coronacrisis is Vlaming minder tolerant voor asociaal gedrag van anderen"

De coronacrisis heeft de houding van de doorsnee-Vlaming veranderd. Dat zegt socioloog Ignace Glorieux (VUB) bij Radio 2. Zo aanvaarden veel Vlamingen het asociaal gedrag van anderen niet meer. Ze bellen naar de politie als iemand de coronamaatregelen niet respecteert en ze beseffen dat de coronacrisis alleen kan worden opgelost als iedereen zich aan de regels houdt.

"Normaal heeft de Vlaming niet de neiging om anderen te wijzen op hun asociaal gedrag", zegt Glorieux. Hij geeft het voorbeeld van de buurman die lawaaioverlast veroorzaakt. "We ergeren ons aan de overlast, maar wanneer we de buurman tegenkomen op straat dan gaan we hem vriendelijk groeten, zonder hem aan te spreken over het probleem van de overlast. Als de overlast echt te erg wordt, dan bellen we naar de politie. Bij voorkeur anoniem. We ergeren ons aan mekaar, maar we gaan het niet tonen."

Elk voor zich

De Vlaming is normaal zeer tolerant. "Het is een houding van elk voor zich", zegt Glorieux. "Zolang jij mij niet te veel stoort, zal ik dat ook niet doen. We gaan mensen niet vlug wijzen op hun maatschappelijk onverantwoord gedrag. We zullen meestal niets zeggen als iemand een blikje op straat gooit of verkeerd parkeert. Dat ligt niet in de natuur van de Vlaming. Ook al omdat het risico bestaat dat de andere zal reageren met "Waar moei je je mee. Dat zijn jouw zaken niet. ik doe wat ik wil.""

(lees verder onder de foto)

Radio 2

Andere houding

Maar nu met de coronacrisis is, volgens Glorieux, bij veel Vlamingen iets veranderd. Ze zien de coronacrisis als iets ernstigs dat we alleen samen kunnen oplossen. "De coronacrisis overwinnen, beschouwen ze als iets collectiefs. Het is bijna een ploegsport. Of we winnen samen of we verliezen samen. De Vlaming aanvaardt dan ook niet dat sommigen de coronaregels aan hun laars lappen. Hij wijst de overtreders op de zware gevolgen van hun gedrag zoals nieuwe slachtoffers, een tweede lockdown, bijkomend  economisch verlies." 

Het gaat niet om verklikken

Omdat veel Vlamingen ervan overtuigd zijn dat we het coronaprobleem alleen samen kunnen oplossen, bellen ze ook vlugger naar de politie om wantoestanden, zoals illegale feestjes, aan te klagen. Glorieux geeft toe dat het beter zou zijn om de politie niet te bellen en de overtreders op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Dat laatste ligt moeilijk bij de Vlaming. Glorieux wil wel niet spreken van verklikken. "Verklikken is iets negatiefs. De Vlaming wil gewoon dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en daarom verwittigt hij de politie."

Meest gelezen