Landbouw krijgt gratis zuiveringswater van Tiense Suiker

Door de aanhoudende droogte komen de boeren steeds meer in de problemen. Het regent nauwelijks, maar ze mogen geen water meer oppompen uit de bedreigde waterlopen. De Tiense Suikerraffinaderij brengt soelaas: de landbouwers krijgen gratis zuiveringswater als irrigatiewater voor de gronden.

"We hebben er heel wat ervaring mee want de suikerbiet bestaat uit ruim 80 procent water", zegt directeur van Tienen Suiker Jan Ingels. "Dat water wordt gerecupereerd als waswater en proceswater, en dat water hebben we gezuiverd om ter beschikking te stellen aan de landbouw als irrigatiewater.

"We zien dat de nood naar water heel hoog is en wij hebben dit water ter beschikking" zegt Ingels. "We hebben van de overheid een grondstofverklaring gekregen dat het water gebruikt mag worden, dus wij willen zeker ons steentje bijdragen aan de droogteproblematiek in de landbouw."

Het water mag niet gebruikt worden voor menselijke consumptie, of voor sanitaire doeleinden zoals de vaat of douche

Jan Ingels, directeur Tiense Suiker

Let wel, een inwoner van Tienen kan er niet terecht om wat water om de plantjes en het moestuintje te besproeien: het gaat om grote volumes die met vrachtwagens of tractoren afgehaald kunnen worden en de afhalers moeten er zelf voor zorgen dat ze het water kunnen opzuigen: "Het water mag alleen gebruikt worden voor de landbouw, of voor het besproeien van openbaar groen. Het water mag niet gebruikt worden voor menselijke consumptie, of voor sanitaire doeleinden zoals de vaat of douche"

Niet de eerste keer

Met het uitdelen van zuiveringswater is de Tiense Suikerraffinaderij niet aan haar proefstuk toe: "We hebben dat in de zomer van 2018 ook al gedaan en ons ondertussen daar verder op georganiseerd.  Zo is er een volledige boekhouding die bijhoudt waar het water precies gebruikt wordt." stelt Ingels.

Het irrigatiewater kan afgehaald worden na registratie bij Tiense Suiker op weekdagen tussen 5 en 21 uur. Kandidaten moeten zich aanmelden bij de bewaking, aan de fabrieksingang langs de Vinckenboschvest.

Meest gelezen