Jasmin Merdan / Getty

Gent stelt "onthardingsaannemer" aan tegen droogte: "Elk jaar tot 15 procent minder verharding"

In Gent zal een onthardingsaannemer ervoor moeten zorgen dat het regenwater minder snel in de riolering terecht komt en beter in de bodem opgevangen wordt. Op die manier blijven de waterreserves in en rond de stad op peil, en kunnen ze aanhoudende droogteperiodes beter overbruggen. “We willen elk jaar tot 15 procent minder verharding”, klinkt het.

Heel wat steden en gemeenten zoeken naar oplossingen om verharding aan te pakken. Vlaanderen is een dichtbevolkt gebied en ondergronden zijn er vaak verhard. Het regenwater wordt afgevoerd via rioleringsstelsels, kanalen en rivieren. Daardoor verdwijnt het snel uit de omgeving. Ontharding kan een oplossing zijn. 

Wat is ontharding?

Met minder verharding – zoals beton of asfalt - kan regenwater lokaal vastgehouden worden en een buffer vormen tegen aanhoudende droogte. Het kan ook helpen om overstromingen te voorkomen. Door de snelle afvoer van regenwater kunnen rioleringen bij hevige regenval de plotse toevloed niet altijd de baas. Gent stelt nu een aannemer aan die moet helpen om de verharding terug te dringen. 

Ontharding wordt rode draad in alle projecten 

Schepen Filip Watteeuw (Groen)

Elk jaar tot 15 procent minder verharding

De onthardingsaannemer zal werken binnen de wegendienst van de stad Gent en zal bij kleine en grote werken kijken of er onthard kan worden. “De doelstelling zal altijd hetzelfde zijn: ontharden, vergroenen en de waterinfiltratie en -buffering mogelijk maken”, benadrukt schepen Filip Watteeuw (Groen). Bij alle werken zal er ook een verhardingsbalans opgemaakt worden. “We gaan telkens meten hoeveel verharding er was voor en na de werken.”  

Hitte-eiland

In grotere steden, zoals Gent, speelt een zogenaamd hitte-eilandeffect. Dat betekent dat het er warmer is dan in landelijke gebieden omdat er veel bebouwing én verharding is. Materialen, zoals beton en asfalt, slaan warmte lang op en geven die langzaam vrij. Daardoor gaat water er ook rapper verdampen en is de droogte veel groter. 

Drinkwater

Niet alleen op het vlak van regenwater plant stad Gent maatregelen. Er komt volgende week ook overleg met watermaatschappij Farys over de drinkwatervoorzieningen.

Meest gelezen