Kan je landbouwgrond bevloeien met gezuiverd rioolwater?

In Kinrooi loopt sinds kort een onderzoeksproject om na te gaan of gezuiverd rioolwater gebruikt kan worden om landbouwgrond te bevloeien. Het gaat om een gezamenlijk project van Aquafin en de Vrije Universiteit Brussel, in samenwerking met een plaatselijke landbouwer. 

De landbouwer heeft vlak bij het zuiveringstation aan de Susenweg in Kinrooi een akker met een drainagesysteem liggen. "De drainage dient om het teveel aan water af te voeren", vertelt burgemeester Jo Brouns. "In tijden van droogte wordt het in de omgekeerde richting gebruikt. Dan wordt het water in de drainage binnengebracht om het via een beregeningsinstallatie te kunnen gebruiken op de akker."

Vooral in tijden van extreme droogte zoals nu kan dat een oplossing bieden. Heel wat waterzuiveringsinstallaties in Vlaanderen liggen in landbouwgebied. In Kinrooi was er al een ander irrigatieproject, waarbij water uit de Maas gebruikt wordt om akkers te beregenen. 

Meest gelezen