Stad Brugge

Oproep stad Brugge: "Zet vrijdagavond om 19.30 uur een stoel buiten"

Bruggelingen zetten best al een goede fles klaar, want het stadsbestuur roept hen op om vrijdag samen te klinken op de verbondenheid. Het idee is dat iedereen vrijdagavond om 19.30 uur een stoel buitenzet en op veilige afstand bijpraat met de buren. Het initiatief heet "De Langste Stoel" en vervangt "De Langste Tafel".

Brugge organiseert nu al een paar jaar "De Langste Tafel". De bedoeling is dat buren, van verschillende leeftijden en afkomst, samen eten en eventueel zelf een hapje meenemen. Maar dat valt nu moeilijk te organiseren door de coronacrisis. Dit jaar blijft het dus bij een drankje, maar het belangrijkste blijft dat mensen hun buren beter leren kennen en dat er meer verbondenheid ontstaat.

"De coronacrisis heeft nu al voor extra verbondenheid tussen de buren gezorgd", zegt Deborah Vandenberghe van het OCMW. "Mensen doen al sneller eens iets extra voor de buren. Met "De Langste Stoel" willen we tonen hoe belangrijk we die verbondenheid vinden. We hopen dat de samenhorigheid ook na de coronacrisis blijft duren."

Meest gelezen