Broedplaats van met uitsterven bedreigde kever vernietigd in Beersel: “Larven afgevoerd naar containerpark”

In Beersel hebben gemeentearbeiders bij onderhoudswerkzaamheden een broedplaats van het vliegend hert vernield, een beschermde keversoort.

Groenarbeiders van de gemeente Beersel hebben een belangrijke broedplaats van een beschermde keversoort vernield tijdens  onderhoudswerken in een berm op de Menisberg in deelgemeente Huizingen.  Burgemeester Hugo Vandaele van Beersel (CD&V) erkent de fout: "Er is een vergissing gebeurd die niet had mogen gebeuren. De arbeiders hebben te drastisch de berm op de Menisberg ingesnoeid. En op die manier hebben ze de broedplaats van het vliegend hert, de kever die in onze streek nog aanwezig is, vernietigd."

Uiterst kwetsbare soort

De kever is heel kwetsbaar omdat het insect maar een paar weken leeft tussen mei en augustus. De larven leven nadien vijf jaar in het ondergronds vermolmd hout. "Wij wisten dat daar een broedplaats was, maar de groenarbeiders hebben te goeder trouw het idee gehad om de berm eens goed in te snoeien, en daar zijn ze te ver in gegaan", zegt de burgemeester. 

Groene oppositie reageert boos

De partij Groen, die in Beersel in de oppositie zit, tilt zwaar aan de fout.  Gemeenteraadslid Jan Steyaert: "De gemeente heeft in het verleden zelf inspanningen gedaan om deze diersoort op die plek te beschermen. Er zijn op de Menisberg diverse broedhopen aangelegd voor het vliegend hert, in samenwerking met het Regionaal Landschap." Volgens Steyaert hebben de arbeiders een echte ravage aangericht. De burgemeester sust: "De flora is er aangetast, maar als het kan wil de gemeente alles zeker zo goed mogelijk herstellen zodat het vliegend hert er opnieuw een plek kan vinden." 

Meest gelezen