Stad Genk reserveert 28.000 euro voor compensaties cultuursector

De stad Genk trekt 28.000 euro uit om geannuleerde cultuurvoorstellingen in C-mine tegemoet te komen. Door het coronavirus werden maar liefst 2.000 voorstellingen geschrapt. Elke voorstelling die vanaf 12 maart niet kon doorgaan en waarvoor geen nieuwe datum werd gevonden in het nieuwe seizoen, wordt met dat bedrag gecompenseerd. 

“Zowel de cultuurcentra als het publiek hebben hier alle baat bij”, steekt Anniek Nagels, schepen van Cultuur, van wal. “In eerste instantie stelde C-mine alles in het werk om voor zoveel mogelijk voorstellingen een nieuwe datum te vinden. Omdat we al met een volle kalender voor het nieuwe seizoen zitten, lukte dit helaas niet voor alle voorstellingen die niet konden doorgaan. Daarom hebben we als stad beslist om in te gaan op de aanbeveling van het Overleg Kunstenorganisaties. We zijn solidair met de kunstensector en betalen 30 procent van de uitkoopsom bij wijze van compensatie.”

C-mine is een van de eerste grote kunsthuizen die een dergelijke beslissing neemt. Schepen Nagels ziet deze compensatieregeling als een investering in de toekomst van de kunst- en cultuurbeleving. “Onze stad en C-mine als site hebben daar ook baat bij, want door de makers te steunen, helpen we een gevarieerd aanbod voor de volgende seizoenen veilig te stellen."

We betalen 30 procent van de uitkoopsom bij wijze van compensatie
Anniek Nagels, schepen van Cultuur

Ook de leerlingen van de Genkse Academie voor Kunst kunnen op steun rekenen. Zo mogen cursisten die een opleiding beeldende kunst volgen zich aan een geschenkbon verwachten, die varieert van 10 tot 15 euro. “De Genkse Academie ziet dit als een compensatie in de materiaalkost die men betaalde", vervolgt Nagels. "Hiervoor maakt de stad nog eens 6.000 euro vrij. Ook leerlingen die een instrument huurden bij de muziekacademie, kunnen op bijval rekenen: de huurtermijn van hun muziekinstrument wordt verlengd.”

Meest gelezen