Studenten hoger onderwijs zullen corona kunnen inroepen als overmacht (en zo geen studiepunten verliezen)

Studenten in het hoger onderwijs kunnen géén studiepunten verliezen als ze niet slagen voor vakken die in het tweede semester gedoceerd zijn, tijdens de coronacrisis. Dat heeft de commissie in het Vlaams Parlement beslist. 

De coronacrisis heeft ook een belangrijke impact op de studenten. Zij zitten bijvoorbeeld met veel vragen en onzekerheden over het afsluiten van hun academiejaar, over hun examens en evaluaties. Er werden wel al maatregelen genomen om een mouw te passen aan een aantal van die vragen. Denk bijvoorbeeld aan het eerder goedgekeurde nooddecreet voor het hoger onderwijs dat onder meer de verlenging van het academiejaar regelt.

Nu wil het Vlaams Parlement graag inspelen op een aantal resterende vragen op het vlak van leerkrediet, studietoelages, studievoortgang, examens, enzovoort. In een resolutie van de meerderheid wordt onder meer voorgesteld dat studenten geen leerkrediet of studietoelagen verliezen voor evaluaties en examens die niet konden georganiseerd worden door de coronacrisis.

Verder zullen studenten bij de Raad voor studievoortgangsbetwistingen corona kunnen inroepen als overmacht om geen studiepunten kwijt te spelen. "Maar om te vermijden dat de studenten die nu aan het blokken zijn massaal op de 'stop-knop' zouden drukken, kan overmacht inroepen enkel na de tweede zittijd. We willen studenten aanzetten om toch mee te doen met de eerste en tweede zittijd", legt Koen Daniëls (N-VA) uit, die het voorstel indiende.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier:

Videospeler inladen...

Meest gelezen