Coronavirus geeft geluk van de Belg een deuk, maar creëert wel solidariteit

Het geluksgevoel van de Belgen heeft een lichte knauw gekregen door de coronacrisis. Dat blijkt uit het Nationaal Geluksonderzoek van de Universiteit Gent en levensverzekeraar NN. Het gevoel van angst en vooral eenzaamheid neem toe en dat weegt door op het geluk van de Belg, maar de crisis stimuleert wel de solidariteit: Belgen voelen zich net extra verbonden met elkaar.

Hoe gelukkig is de Belg? Wat bepaalt ons geluk? Het zijn elementen die we kunnen afleiden uit het Nationaal Gelukonderzoek van de UGent en levensverzekeraar NN. Door ook gegevens te verzamelen tijdens de periode van de lockdown geven de cijfers evens een beeld van de impact van het coronavirus op ons geluk en mentale welzijn.

Coronacrisis tast geluk van de Belg aan

“Het coronavirus zette het leven van de Belg grondig op zijn kop. De basiselementen van ons nationaal geluk kwamen onder druk te staan. Denk maar aan onze gezondheid, onze sociale relaties en onze financiële situatie”, zegt Professor dr. Lieven Annemans, gzondheids- en welzijnseconoom aan Gentse Universiteit.

De Belg was nochtans goed bezig. Ten opzicht van de meting in 2018 was er een positieve trend te zien. Op een schaal van 10 steeg de levenstevredenheid van 6,55 naar 6,73, cijfers van net vóór de crisis en die gaf de positieve evolutie een knauw: de levenstevredenheid daalde terug naar 6,62.

© Nationaal Geluksonderzoek

Voor huisvrouwen, werklozen, ambtenaren, zelfstandigen en gepensioneerden is er geen of weinig merkbaar verschil in de tevredenheid ten opzicht van vóór de coronacrisis. Bij bedienden in de privésector daalde de tevredenheid licht, maar die daalde het sterkst bij arbeiders en studenten. Een studie van deze maand van de UGent toont aan dat het isolement en het gebrek aan mogelijkheden om fysiek samen te komen met medestudenten en lesgevers bij studenten voor frustraties zorgt, die dan weer een impact hebben op gevoelens van angst en falen.

We moeten waakzaam zijn dat mensen die zich vandaag in de risicogroep bevinden om eenzaam te zijn, goed worden opgevangen en de nodige steun krijgen

Professor dr. LIeven Annemans, UGent
© Nationaal Geluksonderzoek

Gevoel van angst neemt toe

Het ervaren van gemoedsrust is één van de doorslaggevende factoren om geluk te ervaren. In tijden van isolement en crisis is het niet altijd even gemakkelijk om die mentale rust te bewaren. Angstige gedachten kunnen de overhand nemen en dat is te zien in de cijfers: het aantal Belgen dat zich soms, vaak tot altijd angstig voelt, steeg sinds de crisis met 6%.

© Nationaal Geluksonderzoek

Gebrek aan sociaal contact en eenzaamheid tasten geluk aan

Door de maatregelen, die de overheid heeft opgelegd, werden de sociale contacten van de Belg tot een minimum herleid. De lockdown heeft een grote impact op het geluk gehad. Wie zich niet eenzaam voelt, heeft de helft minder kans om zich ongelukkig te voelen. De Belg is minder tevreden over zijn sociale relaties en mist meer mensen om zich heen dan vóór de coronacrisis.

De coronacrisis brengt ook mooie zaken met zich mee

Professor dr. LIeven Annemans, UGent

De coronacrisis stimuleert betrokkenheid en solidariteit

Er is ook een positief gevolg van de hele coronacrisis: de Belg is minder met zichzelf bezig en denkt meer aan de anderen. Zo maakt hij zich meer zorgen over andere dierbaren en kwetsbare groepen dan over zijn eigen gezondheid.

De Belg is ook extra solidair met anderen. 90% ziet het als zijn burgerplicht om uit solidariteit adviezen en veiligheidsmaatregelen op te volgen. Eigenbelang wordt in deze crisisperiode ook ondergeschikt aan dat van de gemeenschap.

Dat alles zorgt ervoor dat er heel wat extra betrokkenheid is, wat een positief effect kan hebben op de levenstevredenheid.

“De coronacrisis brengt ook mooie zaken met zich mee”, zegt Professor dr. Lieven Annemans. “We zien tal van solidariteitsinitiatieven ontstaan die gemeenschapszin boven eigen belang zetten. Dat is hartverwarmend. Het zorgt er ook voor dat we het gevoel krijgen terug zinvolle dingen te doen en dat beschermt ons dan weer tegen ongelukkig zijn tijdens een crisis.”

Meest gelezen