Komt er straks nog water uit de kraan? "Watermaatschappijen verzekeren dat we zomer kunnen overbruggen", zegt Demir

De drinkwaterbedrijven hebben Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) verzekerd dat ze deze zomer kunnen overbruggen. Ze erkent tegelijk dat het waterbeleid in het verleden slordig is geweest. Tegen 2050 wil ze twintig procent minder grondverharding zoals beton, klinkers of asfalt waarlangs het water nu nog wegloopt. En ze wil geld vrijmaken voor een reeks projecten, zoals de bouw van stuwen en bufferbekkens, maar daar moet de Vlaamse regering nog mee instemmen.

Komt er deze zomer nog altijd water uit de kraan? Het is nu al het vierde jaar op een rij dat de stand van het grondwater zorgwekkend is. De afgelopen maanden april en mei waren de droogste ooit sinds de metingen begonnen, en dat roept vragen op over de watervoorziening. 

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) deed een belronde: “Ik heb de afgelopen weken en maanden heel veel contacten gehad met de drinkwaterbedrijven die verantwoordelijk zijn voor de productie en de levering van drinkwater, en die verzekeren mij dat we de zomer kunnen overbruggen.” 

Drinkwaterbedrijven verzekeren mij dat we de zomer kunnen overbruggen

Zuhal Demir, Vlaams Minister van Omgeving (N-VA)

Maar dat is niet voldoende, zegt de minister, er zullen op lange en korte termijn een reeks maatregelen genomen moeten worden: “We weten wat we moeten doen, er zijn studies genoeg en er is heel veel kennis. Ik ga alle maatregelen bundelen, en dan moet ik natuurlijk daarmee naar de regering gaan om daar financiële middelen voor vrij te maken, want dat kost natuurlijk ook wel geld.”

Lees verder onder het interview met Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in "Het Journaal":

Videospeler inladen...

De minister erkent dat het beleid in het verleden slordig is geweest op dit gebied: “We hebben daar veel te weinig tijd, energie maar ook middelen in gestoken. Dat wil zeggen dat we nu echt wel beleid moeten voeren op lange termijn en dat we structurele maatregelen moeten nemen waar ook middelen tegenover staan. En dat wil ook wel zeggen: geen “business as usual” meer.”

We hebben daar veel te weinig tijd, energie maar ook middelen in gestoken. En dat wil ook wel zeggen: geen “business as usual” meer.”

Zuhal Demir, Vlaams Minister van Omgeving (N-VA)

Zo wil de minister tegen 2050 twintig procent minder grondverharding zoals beton, klinkers of asfalt waarlangs het water nu nog te vaak wegloopt. Dat kan op verschillende manieren: door minder te verharden, door te ontharden (dus bijvoorbeeld asfalt verwijderen) of door extra natuurgebied te erkennen, waardoor er niet meer op gebouwd kan worden.

In Vlaanderen is 15 procent van de grond verhard, dubbel zoveel als het Europese gemiddelde. Elke dag komt er maar liefst 3 hectare beton, klinkers of asfalt bij. Regen die daarop valt, gaat verloren.

Daarnaast denkt minister Demir ook aan de aanleg van stuwen en bufferbekkens. Door de klimaatverandering is er vaker sprake van korte maar hevige regenbuien, waardoor het water niet geleidelijk en langzaam kan insijpelen. In bufferbekkens kan die plotse toevloed van regenwater wel opgevangen worden.

De minister wil ook met een zogenoemde “infiltratiebonus” mensen aanmoedigen om een waterput aan te leggen, waarin je regenwater kan opvangen om het daarna te  hergebruiken. Niet alleen particulieren, maar ook bedrijven en de industrie zouden aangezet worden om regenwater op te vangen en te hergebruiken. 

We hebben zelfs minder water beschikbaar per persoon dan mensen in Portugal, Spanje, de droge landen van Zuid-Europa.

Patrick Willems, professor waterbeheer KU Leuven

Maar liefst zestig procent van de regen die valt en het water dat instroomt, gaat verloren. En omdat we met veel mensen in een kleine regio wonen, hebben we per inwoner maar 1.500 kubieke meter water per jaar.

En dat is weinig, zegt Patrick Willems, professor waterbeheer KU Leuven: "Volgens de internationale normen situeert zich dat ergens tussen zeer weinig water beschikbaar en een ernstig watertekort. We hebben zelfs minder water beschikbaar per persoon dan mensen in Portugal, Spanje, de droge landen van Zuid-Europa."  

Neem de Demer in  Aarschot. Net zoals veel waterlopen in Vlaanderen is de rivier rechtgetrokken en ingedijkt. De oevers, die vroeger als een spons het water opvingen, zijn volgebouwd. Daardoor krijg je eigenlijk een soort speedway waarlangs het water heel snel van opwaarts naar de zee loopt, en je speelt grote hoeveelheden water vrij snel en massaal kwijt.

Lees verder onder het verslag van Ann De Bie uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Als het regent, kunnen we dus best het water opvangen en in de grond laten sijpelen. Daarom krijgt de Demer, die was rechtgetrokken, op vele plaatsen zijn oorspronkelijke kronkels terug. Het water stroomt trager, en de oevers kunnen weer een spons zijn.

Is Vlaanderen klaar voor de droogte? Eigenlijk niet, zegt Patrick Willems, professor waterbeheer KU Leuven: "Door klimaatverandering krijgen we meer en meer lange droge periodes. En dat betekent dat we echt wel een waterbeleid moeten gaan voeren. Zodanig dat we voldoende waterreserves hebben tijdens droge periodes. En we niet telkens onze adem moeten inhouden: en zeggen: oei, wat gaat er gebeuren."

Meest gelezen