Recordaantal kinderen heeft nog geen plaats gevonden in Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Nooit eerder schreven zoveel kinderen zich in voor een Nederlandstalige basisschool in Brussel: bijna 7.000, als je de broers en zussen niet meetelt van kinderen die al naar school gaan. En dat betekent ook dat een recordaantal kinderen nog niet weet naar welke kleuter- of lagere school ze in september mogen gaan.

Het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel heeft 6.888 aanmeldingen gekregen, een stijging met 7,3 procent tegenover vorig jaar en meteen een nieuw record. De deadline voor het aanmelden van leerlingen was door het Lokaal Overlegplatform (LOP) Brussel Basisonderwijs verlengd door de coronamaatregelen. Gisteren kregen de ouders van 2.936 kinderen een positief antwoord, maar voor 3.952 kinderen, ook een record, werd momenteel nog geen plaats gevonden.

De plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zijn fel begeerd. Het aantal aanmeldingen blijft jaarlijks stijgen. Ondanks een forse verhoging van de capaciteit - er kwamen dit jaar 755 plaatsen bij - nam het plaatstekort opnieuw toe. Eerder dit jaar werd ook al een forse stijging van het aantal broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen en van kinderen van onderwijspersoneel genoteerd in de onthaalklas. Over alle leerjaren kunnen 371 kinderen niet naar dezelfde school als hun broer of zus, wegens plaatsgebrek.

Vorig jaar meer dan 200 kinderen zonder plaats op school

Bij het plaatstekort zijn er twee bemerkingen. Enerzijds zitten er heel wat "schoolveranderaars" in de pool van de aanmeldingen. Doorgaans is dat het geval voor ongeveer een op de drie onder hen. Het gaat dan om leerlingen die nu al op school zitten en in het aanmeldsysteem opgenomen worden omdat ze van school willen veranderen. Dat lukt in heel wat gevallen ook. Wanneer deze kinderen inschrijven in de nieuwe school, komt hun huidige plaats opnieuw vrij. Anderzijds betekent een negatief antwoord niet dat de betrokken kinderen helemaal niet meer aan de bak geraken. "We volgen elk jaar de groep kinderen die een negatief bericht krijgen verder op en zien dat de meesten uiteindelijk toch een plaats vinden", zegt Joost Vaesen, voorzitter van het Lokaal Overleg Platform Brussel Basisonderwijs. Het LOP roept op om te blijven investeren in extra plaatsen. Want vorig schooljaar waren er 152 leerlingen (4 procent van het totaal) die in geen enkele school ingeschreven raakten, zegt Vaesen: "Daarnaast is er ook nog een groep van 104 kinderen die we niet konden bereiken en waarvan we niet weten of ze een school gevonden hebben. De meeste van die niet-ingeschreven kinderen waren aangemeld voor de onthaalklas en de eerste twee kleuterklassen. Tegelijkertijd vragen deze cijfers om aandacht want al in het kleuteronderwijs ontstaan sociale drempels die later mogelijk inwerken op een sociale onderwijskloof."

Meest gelezen