Dit en volgend jaar geen indexaanpassingen meer voor sociale uitkeringen en ambtenarenlonen

Er zijn zowel dit als volgend jaar geen verdere aanpassingen meer te verwachten aan de levensduurte van de sociale uitkeringen en de lonen van het overheidspersoneel. Dat blijkt uit nieuwe inflatie-vooruitzichten van het Planbureau. De economische crisis na de coronapandemie zet een neerwaartse druk op de prijzen, en vooral de energieprijzen. En de vooruitzichten voor de Belgische economie blijven slecht. 

Het Planbureau heeft zijn vooruitzichten voor de evolutie van het algemene prijspeil bijgesteld. Dit jaar wordt een inflatie verwacht van 0,8 procent, en volgend jaar van 1,3 procent. Die jaarcijfers vallen lager uit dan de voorgaande jaren. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de economische crisis die is uitgelokt door het coronavirus. Daardoor zijn vooral de energieprijzen gedaald.

Door de verlaagde inflatie-vooruitzichten ziet het ernaar uit dat de spilindex dit én volgend jaar niet meer zal worden overschreden. Dat betekent meteen ook dat er geen verdere stijgingen zijn te verwachten van de sociale uitkeringen en de lonen van het overheidspersoneel door de levensduurte. In februari, vóór de coronacrisis, is de spilindex wel nog overschreden. Daardoor zijn de sociale uitkeringen in maart met 2 procent gestegen, en de lonen van het overheidspersoneel ook met 2 procent in april.

Voor de lonen in de privé-sector gelden specifieke regels, die meestal per paritair comité en dus per sector zijn vastgelegd. En daar gebeuren de loonaanpassingen aan de levensduurte op verschillende tijdstippen: bijvoorbeeld jaarlijks, halfjaarlijks of zelfs maandelijks. 

Vooruitzichten voor Belgische economie blijven slecht

De Belgische ondernemingen rapporteren een omzetdaling met 26 procent tegenover de periode voor de crisis, blijkt uit de achtste enquête van de ERMG (Economic Risk Management Group). Bijna 3.000 bedrijven en zelfstandigen namen aan de enquête deel.

De omzetcijfers zijn vijf procentpunt beter in vergelijking met de vorige enquête. Het is meteen het beste resultaat van deze crisisperiode. De verbetering komt vooral op het conto van de handel en de bouwnijverheid, de situatie blijft precair in de horeca en de sector kunst-amusement-recreatie.

Maar ondanks de betere omzetcijfers blijven de vooruitzichten slecht. De ERMG gaat nog altijd uit van een verlies van 180.000 arbeidsplaatsen: in de handel zouden 48.000 banen verloren gaan, in de horeca meer dan 30.000 en in de sector kunst-amusement-recreatie vrezen ze voor 7.000 banen. In de laatste twee sectoren gaat het om een op de vier banen. 

In totaal verwacht 60 procent van de ondernemingen dat ze tegen het einde van het jaar minder werknemers nodig zullen hebben.  En 8 procent van de bedrijven geeft aan dat een faillissement “waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk” is.