Vlaamse regering verhoogt noodfonds tot bijna 300 miljoen euro: 65 miljoen gaat naar cultuursector

De Vlaamse regering verhoogt het noodfonds om de coronacrisis op te vangen van 200 naar 265 miljoen euro. Daar bovenop komt nog een bedrag van 31 miljoen aan leningen. Een derde van het geld wordt via de steden en gemeenten verdeeld. De cultuursector krijgt 65 miljoen euro rechtstreekse steun.

Een hele reeks blije ministers vanmorgen op de persconferentie van de Vlaamse regering over de verdeling van het noodfonds. (U kunt de persconferentie hier herbekijken.) Dat fonds moet de economische gevolgen van de coronacrisis deels opvangen, met name voor bedrijven en organisaties in de zogenoemde zachte sectoren, zoals cultuur, sport, jeugd en toerisme.

Dat noodfonds was al eerder aangekondigd en vastgelegd op 200 miljoen euro. Na een nieuwe evaluatie van de gevolgen van de coronapandemie is dat bedrag verhoogd naar 296 miljoen euro. 265 miljoen daarvan geldt als rechtstreekse steun (subsidies) aan organisaties, zowat 30 miljoen zal via leningen verschaft worden. Dat geld zal op termijn dus terugbetaald moeten worden.

Zowat 30 procent van het noodfonds zal via de steden en gemeenten verdeeld worden. Het gaat om een bedrag van ongeveer 87 miljoen euro. De steden en gemeenten kunnen dat geld gebruiken om sport-, cultuur- en jeugdverenigingen te steunen. Zij staan het dichtst bij die verenigingen en weten welke verenigingen het geld het meest nodig hebben, is de argumentatie van de Vlaamse regering. "We hebben vertrouwen in hen." Van die 87 miljoen gaat 84 miljoen naar de Vlaamse steden en gemeenten. Zowat 3 miljoen gaat naar Brusselse gemeenten via de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Cultuur

Naast 20 miljoen euro die via de steden en gemeenten naar de cultuursector moet vloeien, maakt de regering nog eens 65 miljoen euro aan rechtstreekse steun aan de cultuursecor vrij. Gesubsidieerde organisaties zullen ook een individueel schadedossier kunnen indienen om een eventueel compensatie te krijgen. Aan het begin van de coronacrisis was ook al beslist om de eerder beloofde subsidies te laten doorlopen.

Sport

Een deel van de 87 miljoen die via de steden en gemeenten verdeeld wordt, zal naar lokale sportverenigingen gaan. Daarnaast voorziet de regering nog eens 10 miljoen euro aan steun voor sportfederaties en organisatoren van sportevenementen.

Jeugd

Voor de jeugdsector is een bedrag van 16 miljoen euro voorzien. 1,9 miljoen gaat naar landelijk jeugdwerk, dat zijn jeugdorganisaties zoals de Scouts bijboorbeeld. 12 miljoen gaat naar jeugdverblijven en 2,1 miljoen gaat naar jeugdhostels.

Media

De Vlaamse regering voorziet ook zo'n 10 miljoen euro aan steun aan gesubsidieerde organisaties in de mediasector. De VRT krijgt 3,8 miljoen euro, alle regionale omroepen samen nog eens 3,8 miljoen. Via het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) is 1,9 miljoen euro bedoeld om de productie van televisieseries te ondersteunen. Voor een aantal kleinere (digitale) spelers en lokale radiostations voorziet de regering 500.000 euro. Tot slot krijgen een aantal "structurele partners" in Brussel, zoals het Huis van het Nederlands, samen 800.000 euro.

Landbouw

Een aantal sectoren in de landbouw en tuinbouw zijn enorm hard getroffen door de coronacrisis. De siertelers bijvoorbeeld, verkopen in een normaal voorjaar veel bloemen, maar zagen hun oogst door de sluiting van de winkels dit jaar voor hun ogen verwelken. De zowat 800.000 siertelers in Vlaanderen boekten samen een verlies van meer dan 200 miljoen euro, stelt de Vlaamse regering. Zowat 25 miljoen euro uit het noodfonds moet een deel van dat verlies vergoeden.

Ook de aardappeltelers kregen het hard te verduren. Volgens de Vlaamse regering ligt momenteel zo'n 880.000 ton aardappelen in stock. 330.000 à 400.000 ton zal allicht niet verwerkt geraken. De aardappeltelers krijgen 10 miljoen euro uit het noodfonds.

Toerisme

Nog een sector die nagenoeg plat ligt door de coronacrisis, is het toerisme. De Vlaamse regering maakt er zowat 30 miljoen euro voor vrij, geld dat vooral bedoeld is om de zwakkeren in de samenleving toch van vakantie te laten genieten. Zo'n 5 miljoen daarvan is bedoeld om mensen in armoede een korting te geven zodat ze toch op vakantie kunnen gaan. Het gaat om zo'n 175.000 mensen. Via de zorginstellingen die toerisme op maat bieden voor mensen met een beperking of mensen die aan het revalideren zijn, wordt 3,85 miljoen euro vrijgemaakt. 2,5 miljoen euro gaat naar 64 organisaties in het Netwerk Iedereen Verdient Vakantie. Nog eens 5 miljoen gaat naar "structurele acties om vakantiedrempels weg te werken".

Mobiliteit

Ook de mobiliteitssector krijgt extra steun in en na deze coronacrisis. De Vlaamse regering voorziet 47 miljoen euro aan steun uit het noodfonds en nog eens 35 miljoen euro uit de algemene middelen (voor De Lijn). De Vlaamse regering focust op 5 sectoren:

De Lijn: De openbaarvervoermaatschappij kijkt tegen een tekort van 35 miljoen euro aan. De Vlaamse regering heeft beslist om dat bedrag bij te passen. Al komt dat geld niet uit het noodfonds, maar uit de algemene middelen.

Autobussector: Voor de sector van de autobussen en autocars maakt de regering 31,5 miljoen euro vrij. Autobusbedrijven zullen een forfaitaire subsidie krijgen per voertuig dat door de crisis buiten gebruik is. Daarnaast wordt er ook met overbruggingskredieten gewerkt.

De taxisector mag 12 miljoen euro verwachten, via overbruggingskredieten over 5 jaar. Het geld zal dus op termijn terugbetaald moeten worden.

De sector van de deelmobiliteit (deelauto's, deelfietsen, ...) krijgt een subsidie van 460.000 euro voor vaste kosten die ze hebben, zoals verzekeringen en de verkeersbelasting.

En tot slot is er voor de regionale luchthavens 2,5 miljoen euro voorzien. 

Bekijk hieronder het verslag uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen