Politiezone Rhode en Schelde

Meer alcohol- en flitscontroles door versoepeling coronamaatregelen: “We kunnen agenten weer inzetten voor gewoon werk”

De versoepelingen van de coronamaatregelen maandag betekenen voor de politie dat er minder streng op die maatregelen gecontroleerd zal moeten worden en dat er dus meer tijd komt voor het gewone werk. “Er is opnieuw meer verkeer en dus ook meer overtredingen. Ook de criminaliteit stijgt opnieuw”, klinkt het bij politiezone Rhode en Schelde in Oost-Vlaanderen. 

Politiezones wachten nog even op de concrete richtlijnen na de veiligheidsraad vandaag rond de versoepeling van de coronamaatregelen vanaf 8 juni. “Er zijn nu enkel basisprincipes gecommuniceerd, hanteerbare regels volgen pas later”, vertelt Yves Asselman, korpschef van politiezone Rhode en Schelde (Destelbergen, Melle, Merelbeke, Oosterzele). De afspraken binnen de veiligheidsraad moeten immers nog een heel parcours afleggen voor zo ook écht in praktijk gebracht kunnen worden. “Dat duurt meestal enkele dagen maar tegen maandag staat alles zeker op punt en weten we waar we aan toe zijn”, klinkt het. Eén ding is wel al zeker: de regels worden een pak minder streng en dat betekent dat politiezones ook met minder mensen zullen moeten controleren of iedereen ze ook naleeft. 

We zullen vooral optreden bij flagrante overtredingen zoals samenscholingen van meer dan 10 mensen. 

Yves Asselman, korpschef politiezone Rhode en Schelde

“Het gewone leven hervat stilaan en dat betekent onder meer ook dat het drukker wordt op de weg. We moeten als politiezone dan ook opnieuw kunnen inzetten op verkeersveiligheid met bepaalde controles. Daar is, door de versoepelingen die nu aangekondigd zijn, weer ruimte voor. We blijven coronapatrouilles inzetten die zullen toezien op de naleving maar er zullen minder mensen voor nodig zijn”, legt Asselman uit. “Enkel bij flagrante overtredingen zullen we nog optreden: samenscholingen met meer dan 10 mensen, het niet respecteren van de afstandsregels of horecazaken die de nieuwe richtlijnen niet naleven.”

Ook voor criminelen is coronacrisis bijna voorbij

Met de versoepeling van de coronamaatregelen komt ook de criminaliteit weer op gang. “We zien inderdaad dat de criminaliteit opnieuw begint te stijgen”, verklaart Asselman. “We zullen ook daar meer aandacht voor hebben dan de voorbije weken en maanden. Daar is straks gelukkig ook weer tijd voor.” Asselman benadrukt wel dat het gewone politiewerk altijd is blijven doorgaan, zij het op een lager pitje dan anders. 

Bubbels moeilijk te controleren

Eén van de voornaamste versoepelingen is de nieuwe uitgebreide bubbel die elk individu mag hebben. “Iedereen mag 10 mensen zien per week, wij kunnen erg moeilijk controleren of dat telkens dezelfde mensen zijn. We gaan daar ook niet op inzetten, we rekenen op het gezond verstand en de burgerzin van de mensen.”  Asselman benadrukt ook dat de meeste mensen de regels de voorbije maanden erg nauwlettend hebben nageleefd. "De bevolking heeft echt getoond dat ze haar verantwoordelijkheid kan nemen. De overgrote meerderheid van de burgers heeft zich goed aan de regels gehouden."