Onrust in Ramsdonk: parochie verkoopt bouwgrond, buurtbewoners vrezen verkaveling

Er is onrust in Ramsdonk, in Vlaams-Brabant. De parochie wil daar twee bouwgronden verkopen en dat is niet naar de zin van de buurtbewoners. Die vrezen dat dit het begin zou kunnen zijn van een nieuwe wijk.

De nieuwe wijk zou volgens de buurtbewoners komen op de speelterreinen van de parochie in de Tisseltstraat, maar de pastoor en de kerkraad Sint-Martinus Ramsdonk ontkennen dat.  De kerkraad zegt dat de verkoop noodzakelijk is om met de opbrengst de dringende renovatie van de parochiezaal en Chirolokalen te financieren, maar de buren vrezen dat dit de aanzet kan zijn om het hele gebied te verkavelen:  “Anders moeten we die sluiten”, zegt pastoor Jean-Marie D’Hollander.

"Ik ken het speelterrein al van toen ik klein was. Ik groeide hier op. We wisten zelfs niet dat het bouwgrond was. En nu verkoopt de kerkraad dit plots, de buurt wist van niets", zegt een buurtbewoner. Iemand anders heeft zelf nog op het terrein als kind geravot: “Ik heb hier zelf nog gespeeld toen ik kind was en nu spelen onze kinderen hier. Het is ook zeer waardevol voor de kinderen van de Vrije Basisschool Karamba die hier ook komen spelen.” 

Met de opbrengst kunnen we renoveren, een nieuw dak leggen en de asbest verwijderen.
Jean-Marie D’Hollander, pastoor

De kerkraad ziet geen andere mogelijkheid dan over te gaan tot verkoop van de percelen: “En het gaat echt wel duidelijk enkel om twee bouwpercelen. Het speelterrein, de grasweide, het parochielokaal en het Chirolokaal blijven behouden”, zegt pastoor Jean-Marie D’Hollander. “Met de opbrengst van de verkoop gaan we het parochielokaal renoveren. We willen een nieuw dak leggen en alle asbest verwijderen. Dat is ook verplicht tegen 2024. Als dit niet gebeurt, moeten we de parochiezaal, die veel wordt gebruikt door verenigingen, sluiten."

Met de verkoop van de gronden wil de parochie ook nog investeren in een speelbos, de renovatie van Chirolokalen, en ook een stuk investeren in het eigen cultureel erfgoed, voor de restauratie van bijvoorbeeld de wandtapijten in de pastorie of het kerkorgel.