Europese brexit-onderhandelaar schetst zeer somber beeld over de onderhandelingen met Londen

Door de coronacrisis zouden we het wel eens durven vergeten: de brexit. Het Verenigd Koninkrijk is dan wel officieel geen lid meer van de Europese Unie, maar over de toekomstige handelsrelaties wordt nog steeds onderhandeld. En die gesprekken verlopen bijzonder moeizaam, verklaarde EU-onderhandelaar Michel Barnier op een persconferentie.

Sinds 1 februari 2020 behoort het Verenigd Koninkrijk niet meer tot de Europese Unie. Maar tot het eind van dit jaar loopt een overgangsperiode waarin de Britten zich wél nog aan de Europese marktregels moeten houden. Bedoeling is om tijdens die overgangsperiode tot een alomvattend akkoord te komen over de toekomstige handelsrelaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

In principe moet er dus eind dit jaar een akkoord rond zijn, anders zullen er heel wat handelsbarrières komen tussen Europa en het VK. De overgangsperiode kan eventueel nog verlengd worden, maar dat zien de Britten niet zitten. En het ziet er allemaal niet zo goed uit. "Tijdens de voorbije onderhandelingsronde hebben we geen significante vooruitgang geboekt", zei EU-onderhandelaar Barnier tijdens een persconferentie met de laatste stand van zaken.

De onderhandelingen zitten geblokkeerd rond twee belangrijke onderwerpen. De EU wil namelijk dat Britse bedrijven dezelfde standaarden zullen naleven als de Europese, anders dreigt er oneerlijke concurrentie. En ook over visserij loopt het stroef. "Het Verenigd Koninkrijk heeft geen wil om hierover een akkoord te bereiken", verklaarde Barnier.

Volgens Barnier staan we nog mijlenver van een akkoord. Meer nog, Barnier stelt naar eigen zeggen vast dat de Britten op eerdere politieke verklaringen terugkomen. "We kunnen niet eeuwig op deze manier doorgaan", klonk het pessimistisch. Zijn Britse collega uitte zich iets positiever. "Er is inderdaad weinig vooruitgang, maar de toon van de gesprekken is positief."

Wat nu?

Michel Barnier blijft hoe dan ook nog hopen op een overeenkomst. Idealiter komt die er ten laatste op 31 oktober, om alles nog op tijd in orde te krijgen tegen het einde van dit jaar. En een verlenging van de transitieperiode is ook niet uitgesloten, liet Barnier verstaan. De EU-onderhandelaar wil tegen eind juni opnieuw een intense onderhandelingsronde voeren met de Britten. En deze keer in persoon en niet meer vanop afstand, wat de voorbije maanden niet anders kon door corona.

Veel hoop wordt ook gesteld op een geplande ontmoeting tussen de Britse premier Boris Johnson, Europees Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen en Europees President Charles Michel later deze maand. Misschien dat een persoonlijke ontmoeting tussen die kopstukken tot een doorbraak kan leiden.