Plaatsen te kort in buitengewoon basisonderwijs stad Antwerpen: "Elk cijfer is individueel kind met zijn problemen"

De helft van de ouders die hun kind wilden inschrijven in een school voor buitengewoon basisonderwijs in stad Antwerpen, kreeg te horen dat er geen plaats is in de scholen van hun keuze. "We maken ons het meeste zorgen om kinderen met een matige en zware mentale beperking, kinderen met gedragsmoeilijkheden en kinderen met autisme spectrum stoornis", zegt Luc Tesseur van het Lokaal Overleg Platform (LOP).

Voor de eerste keer maken alle scholen van het buitengewoon basisonderwijs in stad Antwerpen en drie scholen buiten Antwerpen - De Leerexpert Dullingen, Dennenhof en Triolo - gebruik van een online aanmeldingssyseem voor de inschrijvingen voor volgend schooljaar. Dat is bedoeld om kamperen aan de schoolpoorten tegen te gaan. 

Confronterend

Het online aanmeldingssysteem maakt nu zwart op wit duidelijk dat er plaatsen te kort zijn. Maar liefst 48 procent van de ouders kreeg te horen dat er geen plaats is voor hun kind in de scholen van hun keuze. Het gaat om 322 kinderen. "Het is vooral een probleem voor kinderen met een matige en zware mentale beperking, kinderen met gedragsmoeilijkheden en kinderen met autisme", legt Tesseur uit. "We hadden in het verleden al gemerkt dat sommige kinderen geen plaats vonden, maar het is heel confronterend om dat in een tabel te zien. Elk cijfertje dat daar staat, is een individueel kind met zijn of haar problemen."

Voor kinderen met gedragsmoeilijkheden is er welgeteld één school in de stad. Als er daar geen plaats is, belanden de ouders op de wachtlijst

Luc Tesseur van het LOP

"In het buitengewoon onderwijs is alles veel complexer", legt Tesseur uit. "Er zijn al niet veel scholen voor buitengewoon onderwijs en dan zijn die ook nog eens opgedeeld in types. Voor kinderen met gedragsmoeilijkheden is er welgeteld één school in de stad. Als er daar geen plaats is, belanden de ouders op de wachtlijst."

Noodoplossingen

Begin juli is er een groot overleg gepland met de betrokken scholen om noodoplossingen te bedenken voor de kinderen die nog geen plaats hebben. Antwerps schepen voor Onderwijs, Jinnih Beels (SP.A), roept op om met alle partners rond de tafel te zitten. “Het kan niet zijn dat bijna de helft van de aangemelde kinderen die nood hebben aan een plaats in het buitengewoon basisonderwijs, nergens terechtkunnen. Laat ons aan tafel gaan en een oplossing zoeken, zodat we zulke cijfers in de toekomst kunnen vermijden.”

"Op lange termijn zijn structurele oplossingen nodig", zegt Tesseur. "Er moeten meer financiële middelen komen om op langere termijn meer plaatsen te voorzien in de scholen voor buitengewoon onderwijs."