(c) Vlaamse overheid/Lydia Peeters
foto Peter Hilz (C)

Vanaf 1 september maximaal 100 kilometer per uur op de Ring rond Brussel

Op 1 september gaat de maximaal toegelaten snelheid op de ring rond Brussel omlaag van 120 naar 100 kilometer per uur. De Vlaamse overheid wil op die manier de uitstoot van CO2 terugdringen en de lokale luchtkwaliteit verbeteren. Ook op het Brusselse gedeelte van de ring, bij Anderlecht, zal je nog maar 100 kilometer per uur mogen rijden.

De snelheidsverlaging is één van de vele maatregelen in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 dat de Vlaamse regering in december vorig jaar al goedkeurde. De beslissing was dus al aangekondigd maar nu is er een concrete datum. Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat nu palen en verkeersborden bestellen en plaatsen. Op 1 september moet alles rond zijn.

De beslissing was dus al aangekondigd maar nu is er een concrete datum

De snelheidsverlaging van 120 naar 100 km/uur komt er op alle wegvakken van de Ring rond Brussel die in Vlaanderen liggen maar ook Brussel zal op hetzelfde moment op haar delen van de ring de nieuwe snelheidsbeperking invoeren. Daarover hebben de Vlaamse minister Lydia Peeters en haar Brusselse collega Elke Van den Brandt een akkoord.

Waar er op dit moment uit veiligheidsoverwegingen al een snelheidsbeperking van 90km/uur geldt, blijft die behouden. Dat is bijvoorbeeld het geval op het Viaduct van Vilvoorde en op het deel van de Ring dat door het Zoniënwoud loopt.

In Wallonië blijft de limiet ongewijzigd op 120 km/uur, behalve in de omgeving van Waterloo, waar veel op- en afritten zijn. Daar geldt al langer een lagere maximumsnelheid. 

Een snelheidsverlaging naar 100 km/uur is vooral goed voor de verkeersveiligheid. Dat blijkt trouwens uit een studie die de Vlaamse overheid al in 2015 liet uitvoeren – 100 km/u zorgt voor een rustiger verkeersbeeld, kleinere snelheidsverschillen tussen de rijstroken, een afname van het aantal ongevallen en ook minder ernstige aanrijdingen. Zolang de bezettingsgraad van de weg niet té hoog is – lees: zolang het niet te druk is of er files staan – heeft een lagere maximumsnelheid ook een positief effect op de doorstroming: auto’s kunnen wat dichter bij elkaar rijden zodat de ruimte op de weg beter benut wordt en het in- en uitvoegen aan de vele op- en afritten gaat iets vlotter en veiliger.

Een snelheidsverlaging naar 100 km/uur is vooral goed voor de verkeersveiligheid, het effect op de uitstoot van het verkeer is eerder beperkt

Het effect op de uitstoot door het verkeer zal dan weer vrij beperkt zijn. Met het klimaatplan wil de Vlaamse overheid dat we over een periode van 10 jaar 55 megaton minder COuitstoten; 100 km/uur rijden op de ring rond Brussel zou op zich voor 0.13 megaton minder uitstoot zorgen, dat is dus erg weinig. Lokaal zal er wel een effect zijn, minder fijn stof en lawaai bijvoorbeeld, en dat is belangrijk voor de mensen die vlakbij de ring wonen of werken.

Meest gelezen