David rozing

Voor het eerst in 17 jaar plannen Belgische bedrijven meer ontslagen dan aanwervingen

De Belgische bedrijven zijn van plan om de komende maanden meer mensen te ontslaan dan dat ze er willen aanwerven. Dat blijkt uit een bevraging van HR-bedrijf Manpower. Het is voor het eerst in 17 jaar dat er meer ontslagen dan aanwervingen verwacht worden. Maar Belgische werkgevers zijn wel optimistischer dan hun collega's in veel andere Europese landen, en dat heeft allicht te maken met het systeem van tijdelijke werkloosheid.

HR-bedrijf Manpower ondervroeg eind april 461 Belgische werkgevers over hun tewerkstellingsvooruitzichten voor de periode juli-augustus-september (derde kwartaal). Op dat moment lag het economische leven al enkele weken stil door de lockdown (ingegaan op 18 maart) en had de Nationale Veiligheidsraad net de exitstrategie voorgesteld (24 april).

Belangrijk volgens de onderzoekers van Manpower is het verschil tussen het percentage werkgevers dat aangaf werknemers in dienst te zullen nemen (11 procent) en het percentage dat werknemers wilde ontslaan (16 procent). Dat verschil is negatief (-5 procent) en dat is in de 17 jaar van de bevraging nooit eerder gebeurd. Alleen Waalse werkgevers zien zich meer mensen aanwerven dan ontslaan.    

De situatie is vooral zorgwekkend in de horecasector, die zwaar getroffen werd door de lockdown. Een op de vijf bevraagde werkgevers (22 procent) verwacht dat ze tegen eind september werknemers zullen moeten ontslaan. Er is algemeen ook meer pessimisme in kmo’s dan in grote bedrijven.

Systeem van tijdelijke werkloosheid maakt Belgische bedrijven positiever gestemd

Manpower is wereldwijd actief en voerde zijn onderzoek in 43 landen bij in totaal 34.600 werkgevers. De internationale resultaten van het onderzoek tonen dat Belgische werkgevers “gematigd pessimistisch” zijn. Op de 22 onderzochte Europese landen bijvoorbeeld zijn er maar vijf die positiever gestemd zijn dan België.

Johan Vanhuyse van Manpower ziet een verklaring in de maatregelen die de Belgische regering genomen heeft: “Met name de flexibiliteit die is ingebouwd in het systeem van tijdelijke werkloosheid. Dus het feit dat we mensen snel en effectief op een systeem van tijdelijke werkloosheid kunnen zetten en dan eventjes wachten wat de conjunctuur verder doet, dat speelt ons hier positief parten.”  

Op langere termijn zijn de Belgische werkgevers zelfs nog iets optimistischer: een grote meerderheid verwacht binnen de 12 maanden een normaal herstel. Volgens Manpower zal veel afhangen van de snelheid waarmee de activiteit in de verschillende sectoren wordt hervat en van de steunmaatregelen voor de bedrijven.

Meest gelezen