Dan toch positief advies voor nieuwe afvaloven Wilrijk? Bond Beter Leefmilieu: "Bocht van 180 graden"

Er is ophef over de vergunningsprocedure voor een nieuwe afvalverbrandingsoven in Antwerpen. De huidige oven in Wilrijk is verouderd en de uitbatingsvergunning vervalt binnenkort. Eigenaar ISVAG wil een grotere oven bouwen op dezelfde plaats, maar de bevoegde vergunningscommissie gaf vorige maand een voorlopig negatief advies. Toch komt die commissie vandaag uitzonderlijk een tweede keer samen. Dat is opmerkelijk, en volgens Bond Beter Leefmileu onbegrijpelijk. 

De uitbatingsvergunning van de huidige afvalverbrandingsoven in Wilrijk vervalt binnenkort. Eigenaar ISVAG, een intercommunale die huishoudelijk afval verwerkt uit Antwerpen en gemeenten ten zuiden van Antwerpen, wil een nieuwe, grotere afvalverbrandingsoven bouwen op dezelfde plaats. Maar daar is veel commotie over, want de verbrandingsoven ligt in een dichtbevolkte wijk en deels op grond die vandaag natuurgebied is. 

De nieuwe oven zou een hoger energierendement halen en minder CO2 uitstoten, maar moet ook afval uit meer gemeenten verwerken. Meer aanvoer dus met vrachtwagens over de drukke A12. De stad Antwerpen liet onderzoeken of er andere geschikte plaatsen zijn waar een nieuwe afvalverbrandingsoven kan worden gebouwd. Die werden in de Antwerpse haven gevonden. En die alternatieven besparen volgens de Bond Beter Leefmilieu minstens honderdduizend ton CO2, evenveel als de uitstoot van vijvenvijftigduizend auto's. 

Negatief advies ligt opnieuw op tafel

Begin mei gaf de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC), waarin alle betrokken overheidsadministraties zetelen, een voorlopig negatief advies voor de nieuwe oven in Wilrijk. De commissie oordeelde dat die slecht gelegen en inefficiënt is.  Intussen heeft het Vlaams Energieagentschap zijn advies veranderd naar een positief advies met opmerkingen, zonder nieuwe argumenten. En dus komt de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie vandaag uitzonderlijk een tweede keer samen. 

De geloofwaardigheid en integriteit van het Vlaamse milieubeleid staan op het spel

Olivier Beys, Bond Beter Leefmilieu

"Onbegrijpelijk dat dit dossier opnieuw op tafel ligt," is te horen bij de Bond Beter Leefmilieu.  "Er is duidelijk een intense druk gevoerd op de Vlaamse milieuadministratie. We zijn verbaasd dat het Vlaams energieagentschap een bocht van 180 graden maakt in een dossier waar het eerst een negatief advies voor gaf. De geloofwaardigheid en integriteit van het Vlaamse milieubeleid staan op het spel," zegt Olivier Beys van de Bond Beter Leefmilieu.

Als de nieuwe installatie er komt dan worden de Vlaamse afval- en klimaatdoelstellingen niet gehaald volgens de BBL. Tegen 2030 moet de afvalverwerkingsindustrie een kwart minder CO2 uitstoten.

Politieke deining

Ook politiek veroorzaakt dit dossier verdeeldheid in Antwerpen. De N-VA van burgemeester De Wever is een voorstander van een nieuwe verbrandingsoven in Wilrijk. Coalitiepartner Sp.a wil de installatie in de haven van Antwerpen. De burgemeester van buurgemeente Aartselaar, Sophie De Wit (N-VA) geeft een negatief advies.  De hete aardappel ligt nu op tafel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Zij moet beslissen over de vergunning van de nieuwe oven. 

Meest gelezen