David rozing

Consument ergert zich aan gebrekkige communicatie en trage reactie van verzekeraar

Consumenten hebben vaak klachten over de gebrekkige communicatie en trage reactie van hun verzekeraar. Dat blijkt uit het nieuwe jaarverslag van de Ombudsman van de Verzekeringen. Ongeveer 30 procent van de aanvragen gaat uitsluitend daarover.

De gebrekkige communicatie, het uitblijven van reactie op vragen en de lange beheerstermijnen bij de verzekeraar: het zijn nog steeds de drie belangrijkste oorzaken van ontevredenheid bij de consument. Zo'n 30 procent van de aanvragen bij de Ombudsman van de Verzekeringen ging uitsluitend daarover. Het totale aantal aanvragen steeg vorig jaar met 4 procent ten opzichte van 2018, tot 6.726.

Uit het jaarverslag van 2019 blijkt ook dat de verzekeringstakken auto, brand, leven en gezondheidszorgen het grootste aandeel van de vragen registreerden. En vaak met een succesvolle afloop: in 60 procent van de onderzochte vragen bereikte de ombudsman een oplossing. Dat is een lichte stijging ten opzichte van de vorige jaren.

Opvallend is ook dat de klimaatopwarming mogelijk gevolgen zou kunnen hebben voor de brandverzekering. De droogte van de laatste zomers veroorzaakte immers een inkrimping van de grond en scheuren in sommige gebouwen. Deze schade wordt momenteel niet aanzien als verzekerd onder de waarborg natuurrampen, die is opgenomen in de brandverzekering, en de ombudsman vraagt zich af of dat standpunt wel houdbaar blijft "nu er verwacht wordt dat er zich meer en meer droogteproblemen zullen voordoen".

Tot slot wordt in het jaarverslag de vraag gesteld of de waarborg "strafrechtelijke verdediging" in de rechtsbijstandsverzekering niet uitgebreid moet worden. "Meer en meer conflicten worden opgelost via alternatieve manieren van geschillenregeling, zoals via een strafrechtelijke bemiddeling. Momenteel zijn de verdedigingskosten voor deze bemiddeling meestal slechts beperkt verzekerd in de rechtsbijstandsverzekering", aldus de ombudsman.

Meest gelezen