Sophie De Wit (N-VA): "Een nieuwe verbrandingsoven in Wilrijk blijft een slecht idee ondanks gunstig advies"

Het voorwaardelijk gunstig advies voor een grotere verbrandingsoven van ISVAG in Wilrijk zaait verdeeldheid binnen de N-VA. Sophie De Wit (N-VA) is als burgemeester van Aartselaar een felle tegenstander. ISVAG-voorzitter en Wilrijks districtburgemeester Kristof Bossuyt (N-VA) is een groot voorstander. Het eindoordeel ligt in handen van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

De gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC) gaf gisteren een gunstig advies met voorwaarden voor de bouw van een grotere afvalverbrandingsoven op de ISVAG-site in Wilrijk.  Eerder kreeg het project een negatief advies. "Wij vinden het erg jammer wat hier gebeurd is", zegt Sophie De Wit (N-VA) de burgemeester van Aartselaar op Radio 2 Antwerpen. "Ons standpunt is al jaren onveranderd: die uitbreiding kan niet. De oven ligt naast een woonwijk en volgens deze plannen zou er veel meer afval verbrand worden (190.000 ton per jaar t.o.v. 150.000 nvdr.). In de intercommunale ISVAG is er zelfs niet zoveel afval aanwezig. Dat moet dus met vrachtwagens aangevoerd worden langs de A12. Een weg die nu al verzadigd is met files. De trucks zouden bovendien moeten draaien aan het zwartste kruispunt van Vlaanderen. Dit is duidelijk geen goed idee", aldus De Wit.

Dat andere N-VA'ers voor zijn? Dit gaat over inhoud niet over partijpolitiek
Sophie De Wit (N-VA)

Alternatief in de haven

Tegenstanders vinden dat de GOVC een merkwaardige bocht heeft gemaakt door een negatief advies te veranderen in een positief advies met voorwaarden. "Ik had graag gehad dat alle alternatieven naast elkaar gelegd waren en even goed onderzocht", zegt de Aartselaarse burgemeester op Radio 2 Antwerpen. "Er zijn andere locaties voor een grotere verbrandingsoven waar die negatieve effecten veel minder spelen."

Daarmee verwijst De Wit naar het alternatieve project van het VITO om de nieuwe verbrandingsoven in de Antwerpse haven te bouwen. Volgens dat plan zou de industrie in de haven de restwarmte van de afvalverbranding kunnen gebruiken als energie. Bovendien is de verhuizing van de verbrandingsoven uit het Wilrijks woongebied een breekpunt voor de s.pa in het Antwerpse bestuursakkoord en dreigt gezichtsverlies. Oppositiepartij Groen voert intussen de druk op links op. De ecologisten pleiten voor de oven in de haven die volgens hen veel leefbaarder is en minder CO2 zal uitstoten.

Spanning binnen N-VA

De meningenoorlog rond de nieuwe verbrandingsoven brengt ook binnen de N-VA spanningen aan de oppervlakte. Sophie De Wit (N-VA) is als burgemeester van Aartselaar een felle tegenstander. De Wilrijkse districtburgemeester Kristof Bossuyt (N-VA) is voorzitter van de intercommunale ISVAG en een groot pleitbezorger van de uitbreiding op de bestaande site. "Wij hebben dit dossier in Aartselaar altijd puur inhoudelijk bekeken ongeacht wie het beleid voert", zegt De Wit. "Zelfs toen ik in de oppositie zat als gemeenteraadslid in 2001 ging mijn allereerste tussenkomst over de ISVAG-oven. Het standpunt van Aartselaar is bovendien gedragen over de partijgrenzen heen. De belangen van Wilrijk zijn nu eenmaal anders dan die van Aartselaar. Ik denk ook dat zoiets lokaal moet kunnen. Voor mij is dit geen partijpolitiek spel maar een inhoudelijke zaak. Wij zullen ons dossier verdedigen en ik verwacht dat de bevoegde minister deze zomer een gedegen beslissing neemt."

Die Vlaamse minister van Omgeving heet Zuhal Demir, ook lid van N-VA. Haar salomonsoordeel over een nieuwe afvalverbrandingsoven kan gevolgen hebben voor de lokale N-VA-afdelingen en voor de Antwerpse coalitie. Critici fluisteren dat er gewacht zal worden met een beslissing over de oven tot er duidelijkheid is over de federale formatie.

Meest gelezen