Kolonisatie verplicht in eindtermen secundair onderwijs, Groen zegt dat Weyts op de rem staat voor TSO en BSO

Leerlingen die afstuderen in het secundair onderwijs in Vlaanderen, moeten binnenkort op zijn minst basiskennis hebben over de koloniale geschiedenis van België. In de ontwerptekst van de nieuwe eindtermen voor geschiedenis wordt kolonialisme voor het eerst expliciet vermeld. Volgens Groen is het onderwerp echter gesneuveld in de eindtermen van het TSO en BSO na ingrepen van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

In de huidige eindtermen staat voor elke graad in het secundair onderwijs alleen welke historische periode de leerkracht geschiedenis moet behandelen. Leerkrachten kunnen daardoor zelf kiezen of ze lesgeven over Congo of de dekolonisatie. In de nieuwe eindtermen zullen er voor het eerst historische sleutelbegrippen opgenomen worden zoals imperialisme, (neo)kolonisatie en dekolonisatie. Dat wordt bevestigd op het kabinet van Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA). De voltallige Vlaamse regering en het parlement moeten wel nog instemmen met de nieuwe eindtermen. 

Nieuw is ook dat die vragen om meerdere perspectieven te bekijken, zegt professor geschiedenis Karel Van Nieuwenhuyse (KU Leuven). “ De geschiedenis van Congo wordt nu voortdurend door een blanke bril bekeken, alsof de plaatselijke bevolking alleen maar een passieve rol had. Dat heeft niets te maken met zelfhaat maar leidt tot een beter en genuanceerd historisch begrip. Als je wil nadenken over een probleem, moet je dat vanuit verschillende hoeken bekijken, dat is niet anders voor het verleden.”

TSO en BSO

Oppositiepartij Groen heeft echter kritiek. Ze meent dat Weyts ingrijpende wijzigingen aan de eindtermen waarvan sprake heeft aangebracht hoewel die door een expertencommissie zijn vormgegeven. 

"Er zijn indicaties dat eindtermen over kolonisatie, imperialisme en dekolonisatie sneuvelen in TSO/BSO door de ingrepen van Weyts", zegt Elisabeth Meuleman van Groen. "Op een moment dat racisme en discriminatie brandend actueel zijn, willen wij dat deze thema's stevig verankerd worden in de eindtermen, niet alleen voor het ASO, maar ook voor TSO, BSO en in het basisonderwijs."

Volgens Groen wordt voorts de lat lager gelegd voor de kennis van Frans en Engels en worden er kenniselementen bij literatuur geschrapt. Ook projectmatig werken in de STEM-richtingen verdwijnt. "En het reflecteren over de voordelen en uitdagingen van diversiteit verdwijnt in de richtingen met dubbele finaliteit."

In de les geschiedenis leren middelbare scholieren over het Belgische koloniale verleden, maar er is een groot verschil tussen het perspectief van vroeger en nu in de klas. Op welke manier zijn de schoolboeken veranderd? Bekijk hier de reportage van "Terzake":

Videospeler inladen...

Meest gelezen