radio 2

Kan water uit mijnverzakkingsgebied dat kanaal ingepompt wordt, gebruikt worden in de landbouw ?

De Vlaamse overheid onderzoekt of en hoe het water dat uit het Limburgse mijnverzakkingsgebied weggepompt wordt, in de landbouw gebruikt kan worden. Het gaat om miljoenen liters water die nu wegstromen in het kanaal.  

Er wordt elk jaar ongeveer 20 miljoen kubieke meter water weggepompt uit mijnverzakkingsgebieden. In Eisden bijvoorbeeld stroomt dat water nu het kanaal in.

Vier jaar geleden bleek uit een eerste studie in opdracht van toenmalig minister Joke Schauvlieghe ( CD&V) , dat dat water niet geschikt was als drinkwater. Maar het water was wel bruikbaar in de landbouw. 

Minister Hilde Crevits (CD&V) heeft nu laten weten dat die piste verder onderzocht wordt. Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts (Open VLD) had er een vraag over gesteld.  "De minister heeft gevraagd aan de watercoördinator om te onderzoeken op welke manier dat water ter beschikking gesteld kan worden van  de land- en tuinbouwers. Er zal onder meer bekeken worden of er een systeem van irrigatiekanalen mogelijk is, en of er kan gewerkt worden met bekkens waar dat water kan opgevangen worden."

En niet alleen de Vlaamse overheid  is met een onderzoek bezig. Steven Coenegrachts: "Ook de VUB is met een onderzoek gestart naar wat de toepassing kan zijn van dat water en ook bij de provincie Limburg wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn." Coenegrachts stelt voor om ook de Limburgse Reconversiemaatschappij mee te laten nadenken over hoe we dat mijnwater in de toekomst kunnen gebruiken. 

Meest gelezen