Videospeler inladen...

Matthias Diependaele (N-VA): "Praktijktest op woonmarkt is eigenlijk overheid die liegt en doet alsof"

Vlaams minister van  Wonen Matthias Diependaele (N-VA) blijft gekant tegen het invoeren van praktijktests en mystery calls om discriminatie op de Vlaamse huurmarkt tegen te gaan. Coalitiepartner Open VLD is daar wel voorstander van, maar Diependaele houdt het been stijf en verwijst naar de resolutietekst die het Vlaams Parlement gisteren heeft goedgekeurd.

In de tekst van het Vlaams Parlement staat niet "praktijktest", maar "onafhankelijk en academisch monitoringsysteem". Als Vlaams Parlementslid Sihame El Khaouakibi (Open VLD) denkt dat het in de praktijk toch gaat over praktijktests, dan vergist ze zich volgens Diependaele.

Videospeler inladen...

Een overheid mag niet liegen tegen zijn burgers

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA)

"Er zijn twee heel belangrijke argumenten voor mij waarom ik absoluut tegen praktijktests ben", aldus Matthias Diependaele in "Terzake". "Eerst en vooral moeten we stoppen met elke Vlaming als racist te gaan behandelen en onszelf die beschuldiging aan te praten. Niemand spreekt tegen dat er een probleem is, maar we kunnen niet telkens naar die Vlaming gaan en hem op voorhand beschuldigen van discriminatie."

Het tweede argument van Diependaele slaat op de methode. "Een overheid mag niet liegen tegen zijn burgers. Op een moment dat je als overheid naar een burger gaat onder een vals voorwendsel en je als potentiële huurder voordoet - of naar een werkgever als een potentiële werknemer - en dat blijkt niet het geval te zijn, dan ga je mensen voorliegen." Voor de minister is dat onaanvaardbaar, want dan wordt "het vertrouwen in de overheid beschaamd".

Diependaele is voorstander van een meldpunt. "Als daar effectief wordt vastgesteld dat er structurele discriminatie is, dan kan dat ook opgevolgd worden en kunnen er ook gerechtelijke procedures op volgen."

Ik heb alleen maar de tekst van het Vlaams Parlement. Daar staan die praktijktests uitdrukkelijk niet in

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA)

"Eind vorig jaar hebben we de verhuurdersorganisaties een erkenning gegeven", zegt de minister nog. "Binnen die erkenning krijgen zij een structurele subsidie, maar zij kunnen ook een beroep doen op thematische subsidies. Een van de zaken die we kunnen  doen, is de sensibilisering van bij die verhuurdersorganisaties doen."

Geen praktijktests, met andere woorden. "Ik heb alleen maar de tekst van het Vlaams Parlement. Daar staan die praktijktests uitdrukkelijk niet in. Dat is mijn leidraad en dat is waaraan ik mij moet houden."

Bekijk hieronder het gesprek met Matthias Diependaele in "Terzake" en lees verder hieronder:

Videospeler inladen...

Maar misschien zal de soep niet zo heet worden gegeten als ze door Diependaele wordt opgediend. "Ik denk dat die monitoring kan worden ingevuld met praktijktesten", zegt arbeidseconoom Stijn Baert in "De afspraak". Maar het kan ook worden ingevuld met meer beleid zoals tot nu toe is gevoerd. "Volgens mij gaat dit de discriminatie niet terugdringen", zegt Baert. "Mijn voorspelling is dat het eerder zal verslechteren."

Baert erkent dat er ethische nadelen aan de praktijktests verbonden zijn. "Maar we zijn al 10, 20 jaar bezig met sensibiliseren en diversiteitsplannen, en het resultaat is dat er niets verandert." 

"Het belangrijkste is de erkenning dat racisme en discriminatie op de werkvloer een groot probleem is", vindt CD&V-voorzitter Joachim Coens. Hij vindt "dat er in het hoofd en de geesten iets moet veranderen". Hij wijst op een mogelijke uitweg uit de kwestie, als bijvoorbeeld de sectoren praktijktests zouden organiseren. In dat geval kan je als overheid inderdaad niet liegen tegen de burgers.

Bekijk hieronder de discussie over praktijktests in "De afspraak":

Videospeler inladen...

Meest gelezen