West-Vlaamse politieschool

West-Vlaamse politieschool kan rekruten nog niet leren boeien en fouilleren

De West-Vlaamse politieagenten in spe kunnen nog altijd moeilijk les volgen. 60 procent van de lessen bij de politieschool zijn praktijklessen. Alles waar fysiek contact komt bij kijken, bijvoorbeeld zelfverdediging en boeien, is nog niet toegelaten. 

Vorige week maandag is de West-Vlaamse politieschool weer gestart met schieten. Maar er mag nog altijd geen fysiek contact zijn. Steve Margodt, de directeur van de West-Vlaamse politieschool, vreest dat de school een stuk van de opleiding gaat moeten doorschuiven als dat niet snel weer mogelijk is.

Korpsen willen goede nieuwe agenten

Margodt vindt het belangrijk dat de afstudeerdatum behouden blijft, want korpsen rekenen op de instroom van nieuwe politiemensen. “Voor 1 klas wordt dat wel moeilijk, zegt hij. Dat is een klas die normaal gezien afstudeert in september.”

De opleiding wordt niet verlengd, maar de lessen van zelfverdediging en fouilleren kunnen bijvoorbeeld gegeven worden na het afstuderen. “De verantwoordelijkheid ligt dan bij de politiezone”, zegt Margodt. "Of we moeten het werkplekleren, een soort stage, laten vallen. Die zit op het einde van de opleiding. Maar dat is natuurlijk voor niemand plezant. De school vreest dan dat de kwaliteit van de mensen die ze afleveren niet hoog genoeg is. Ook niet voor de korpsen, want zij verwachten onmiddellijk inzetbare nieuwe agenten”, besluit Margodt. 

Meest gelezen