FLIP FRANSSEN

Zuivelbedrijf in Kruibeke is als eerste in België CO2-neutraal: “De mest van de koeien wordt omgezet in groene energie”

De Hollebeekhoeve in Kruibeke is het eerste Belgische zuivelbedrijf dat CO2-neutraal is. Koeien produceren veel methaan waardoor ze enorme vervuilers zijn. Toch slaagde het zuivelbedrijf erin een officieel certificaat te behalen dat hen erkent als CO2-neutraal bedrijf. “We hebben veel inspanningen geleverd om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Zo vangen we onder andere alle mest op en maken we er groene energie van”, zegt zuivelproducent François Aspers.

Het zuivelbedrijf telt meer dan 1.200 koeien waarvan de melk gebruikt wordt om boter, melk, ijs, yoghurt en kaas te maken. Ook al stoten koeien veel methaan uit, het bedrijf is toch erkend als CO2-neutraal.

Groene energie

“Een erkende organisatie heeft een analyse gemaakt om de CO2-voetafdruk van ons bedrijf te meten. Na die meting hebben we veel inspanningen geleverd om die voetafdruk te beperken”, zegt zuivelproducent François Aspers. Het bedrijf leverde verschillende inspanningen “Onze koeien staan in de koeienstal en al de mest vangen we op in de kelder. Die mest gaat in de biogasinstallatie die dan warmte en energie opwekt waarmee we de hele site voorzien van groene elektriciteit en warmte. De overschot van de elektriciteit steken we ook terug op het net.” Zo wordt de grootste CO2-vervuiler aangepakt. “Als koeien in de wei staan, gaat alle methaan de atmosfeer in. Wij vangen het op en hergebruiken het.” 

Daarnaast heeft het zuivelbedrijf ook zonnepanelen en een waterzuiveringsstation. “Het afvalwater wordt nu gezuiverd tot proceswater om mee te reinigen. Maar later gaan we dat water nog meer zuiveren zodat het kan dienen als drinkwater voor de koeien. Dan hebben we een volledige cirkel gemaakt.”

Ook probeert het bedrijf transport te vermijden. “De koeienstal staat vlak naast de melkerij, hierdoor moeten de koeien niet op transport en sparen we weer CO2 uit.”

Landbouw van de toekomst

De inspanningen kostten veel geld, maar zijn het wel waard zegt Aspers: “Het houden van een veestapel kan al eens onder vuur liggen. Maar voor ons is dit de melkerij van de toekomst, we gaan op een heel duurzame manier om met onze grondstoffen en afvalstoffen.” 

Met alle ingrepen spaart het zuivelbedrijf heel wat CO2 uit. “Jaarlijks besparen we 70 miljoen gereden autokilometers. Dat is een heel pak en daar houdt het zelfs niet op. Om het certificaat te behouden moeten we ook in de toekomst inspanningen blijven leveren.”

Meest gelezen