Somers (Open VLD) moedigt lokale besturen aan om praktijktests te organiseren, Vlaamse regering onder hoogspanning

Er heerst onenigheid binnen de Vlaamse regering over de praktijktesten. Vlaams minister van Samenleven, Gelijke Kansen en Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) gaat lokale besturen aanmoedigen om zelf "academische en sensibiliserende praktijktesten" te gebruiken. Hij zit hiermee op een andere lijn dan zijn N-VA-collega van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). VRT NWS verneemt dat binnen de Vlaamse regering crisisberaad wordt gehouden.

Bij praktijktests wordt via fictieve sollicitaties of telefoongesprekken nagegaan of werkgevers of verhuurders zich niet schuldig maken aan discriminatie. Omdat jarenlange sensibiliseringscampagnes en pogingen tot zelfregulering op het terrein geen zoden aan de dijk blijken te zetten, dringen verschillende oppositiepartijen aan op praktijktests.

Het draagvlak, het momentum en de maatschappelijke betrokkenheid zijn te groot om het niet te doen

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD)

Ook Open VLD heeft zich de voorbije dagen voorstander van praktijktests getoond, maar gisteren ging coalitiepartner N-VA dwarsliggen bij monde van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele. 

"Een overheid mag niet liegen tegen zijn burgers", aldus Diependaele. "Op een moment dat je als overheid naar een burger gaat onder een vals voorwendsel en je als potentiële huurder voordoet - of naar een werkgever als een potentiële werknemer - en dat blijkt niet het geval te zijn, dan ga je mensen voorliegen." Onaanvaardbaar, vindt hij, want  "het vertrouwen in de overheid wordt dan beschaamd".

Diependaele houdt het liever bij een "onafhankelijk en academisch monitoringsysteem". Somers probeert die bezwaren nu te omzeilen en heeft het over "academische en sensibiliserende praktijktesten". "Praktijktesten zijn een containerbegrip en een vlag geworden", aldus Somers. "Er zijn verschillende soorten praktijktesten en we moeten ze volgens mij stapsgewijs invoeren. Het draagvlak, het momentum en de maatschappelijke betrokkenheid zijn te groot om het niet te doen."

Het initiatief van Somers zet de Vlaamse regering onder druk. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) hebben vanmiddag een bedrijfsbezoek in Wilrijk afgezegd. VRT NWS verneemt uit betrouwbare bron dat Jambon crisisberaad houdt met zijn viceministers-presidenten.

De Vlaamse overheid heeft een voorbeeldfunctie en moet een voortrekker zijn in de strijd tegen discriminatie

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD)

Uit praktijktests in Mechelen blijkt dat mensen met een migratieachtergrond vaker worden uitgesloten op de woonmarkt. Met een Marokkaanse naam word je in 31 procent van de gevallen gediscrimineerd ten opzichte van iemand met een Belgische naam. Ook alleenstaande moeders blijken ongelijk te worden behandeld.

Somers trekt geld uit voor de lokale besturen die academische en sensibiliserende praktijktesten willen uitrollen, naar het voorbeeld van Antwerpen, Mechelen of Gent. Hij wil ook binnen de Vlaamse overheid bekijken of praktijktesten kunnen worden ingevoerd.

"De Vlaamse overheid heeft een voorbeeldfunctie en moet een voortrekker zijn in de strijd tegen discriminatie. Als minister bevoegd voor ambtenarenzaken wil ik bekijken of we ook geen praktijktesten kunnen invoeren bij de Vlaamse overheid", zegt Somers. "Wij moeten als overheid immers betrouwbaar zijn en ons engagement van een samenleving met gelijke kansen en zonder discriminatie nakomen."

Meest gelezen