Interim-natuurgebieden op braakliggende terreinen: "Er kan tot 17.000 hectare groen bijkomen"  

Natuurstudiebureau Corridor uit Gent vormt braakliggende terreinen om tot tijdelijke natuurgebieden. In Vlaanderen ligt een derde van de bedrijfsterreinen nu braak, het is een enorm potentieel aan extra natuur. "Je kan fauna en flora tijdelijk toelaten en die weer verplaatsen als het bouwproject start."

Natuurstudiebureau Corridor uit Gent stimuleert bedrijven met een braakliggend terrein om een 'tijdelijke natuur'-vergunning aan te vragen. Ecoloog Peter Claus: "Veel bedrijven doen vandaag hun best om natuur net te weren op hun terreinen. Ze willen zo vermijden dat er zich beschermde soorten zouden vestigen, zoals de kamsalamander of de wilde orchidee. Want ze kunnen voor vertraging zorgen in het bouwproces omdat ze niet zomaar mogen verhuisd of verplaats worden.  Wat veel mensen echter niet weten, is dat je bij de overheid ook een vergunning kan aanvragen waarmee je fauna en flora slechts tijdelijk toelaat.” 

Natuur op gang helpen én verhuizen

Om zo'n vergunning aan te vragen moet je een heleboel documenten kunnen voorleggen. Corridor helpt bedrijven om die te verzamelen. "Vervolgens, wanneer ze de vergunning hebben gekregen, bekijken we met het bedrijf welke kleine stappen ze kunnen ondernemen zodat de biodiversiteit maximaal kan floreren", vertelt Claus. "Op bedrijventerreinen ontwikkelt zich 'pioniersnatuur', heel jonge natuur. Dat is enorm aantrekkelijk voor bepaalde diersoorten."

Wanneer het bouwproject start, zal Corridor de natuur weer verplaatsen. "Vogels hebben vleugels. Die vliegen gewoon zelf naar een nieuwe plaats", lacht Claus. "Maar andere dier- en plantensoorten hebben wat hulp nodig. Op een bedrijventerrein in het Waasland heb ik bijvoorbeeld recent nog bijna 400 wilde orchideeën gemarkeerd met een stokje. Die worden in het najaar uitgegraven en elders geplant."

Er is veel potentieel in Vlaanderen. Ruim 17.000 hectare ligt nog braak

Ecoloog Peter Claus

"In Nederland wordt dat al 10 jaar zo gedaan en het is een groot succes. Ze hebben al heel wat tijdelijke natuurgebieden gecreëerd. Hier in Vlaanderen is er ook veel potentieel. Er is hier ongeveer 55.000 hectare aan bedrijventerreinen en ruim 17.000 hectare ligt nog braak. Als we die tijdelijk mogen inrichten, zou dat een aanzienlijke meerwaarde kunnen betekenen voor de natuur!" besluit Claus.

Meest gelezen