Kortrijkse politie hoopt op minder stalking door alarmtoestellen

Op 4 jaar tijd is in Kortrijk, Kuurne en Lendelede het aantal klachten over stalking door ex-partners meer dan verdubbeld. In 2015 waren er 77 dossiers bij de politiezone VLAS, vorig jaar meer dan 200. Daarom kunnen slachtoffers vanaf nu zo’n gratis stalkingsalarm krijgen van de politie.

Met zo’n alarm werkt men al een tijdje aan de Westkust. Door de toename van het aantal meldingen heeft ook de Kortrijkse politie nu 5 toestellen aangekocht. Burgemeester Vincent Van Quickenborne legt uit hoe zo'n toestel werkt. “Het ziet er een beetje uit als een uurwerk dat je rond je pols draagt. Wanneer je in geval van nood 3 seconden op een rode knop drukt, kom je onmiddellijk in contact met de politie. De agenten kunnen meteen horen wat er gebeurt. Zo kunnen ze onmiddellijk ter plaatse gaan.”

Overal veilig

"Ook buiten de politiezone werkt het alarm", zegt Isabelle Degraeve van de politiezone VLAS. “In heel Europa zijn er meldkamers van de veiligheidsfirma. Dus wanneer het slachtoffer zich bijvoorbeeld in Frankrijk bevindt kan die ook op de knop drukken en dan komt de Franse politie ter plaatse. "

Lockdown invloed op meldingen

Tijdens de lockdownperiode was er een stevige daling van het aantal stalkingdossiers bij de politie. Dat komt omdat iedereen sowieso veel meer in zijn kot zat, zegt de politie.

Maar het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk, zegt dat dit niet betekent dat er minder stalking was. “Bij ons is het aantal meldingen juist wel toegenomen”, zegt Bonnie Decnud, coördinator van de cel intrafamiliaal geweld van CAW Zuid-West-Vlaanderen. “Vermoedelijk ligt de drempel tijdens de coronacrisis lager om telefonisch hulp te zoeken bij het CAW, dan het persoonlijk te gaan melden bij de politie. Want daar moet je nu een afspraak maken om een klacht in te dienen of een melding te doen van intrafamiliaal geweld. Vóór de crisis ging je langs bij het politiebureau wanneer je daar behoefte aan had.”

De toename van het aantal stalkingsdossiers de afgelopen jaren bij de politie laat zich wellicht verklaren door de sensibilisering rond partnergeweld. De hulpdiensten zijn beter bekend. "Bovendien is er een bewustwording dat hulp nodig is", zegt Bonnie Decnud. "Vroeger keek men toe zonder iets te ondernemen. Zowel bij slachtoffers binnen de relatie als bij omstaanders groeide het bewustzijn dat bij verbaal of fysiek partnergeweld ingrijpen nodig is."

Meest gelezen