1 op de 3 vrouwen boven 60 slachtoffer van ouderenmis(be)handeling in ons land

Bijna één op de drie vrouwen ouder dan 60 jaar geeft aan slachtoffer te zijn van ouderenmis(be)handeling. Dat blijkt uit internationaal onderzoek, zegt het Vlaamse Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling VLOCO. Het gaat dan over fysiek geweld, maar ook psychische onderdrukking, financieel misbruik of verwaarlozing.

Een man slaat zijn dementerende moeder, die bij hem inwoont, nadat zij zonder reden een aantal dierbare strips in de vuilbak heeft gekieperd. Een poetshulp die ook de boodschappen doet voor een oudere man, koopt met de bankkaart ook producten voor zichzelf. Het zijn enkele fictieve voorbeelden van ouderenmis(be)handeling. Deze voorbeelden zijn met kwaad opzet, maar vaak gebeurt het ook zonder slechte bedoelingen. Een mantelzorger die bijvoorbeeld uit onwetenheid of onmacht een dementerende partner vastmaakt aan de zetel omwille van veiligheid.

Het gaat telkens over situaties waarbij een oudere afhankelijk is van iemand anders, zoals van een poetshulp voor boodschappen, of van een zorgverlener voor medische zorgen

Lily De Clercq van VLOCO

Uit internationaal onderzoek blijkt dat in ons land ongeveer 32% van de vrouwen ouder dan 60 jaar aangeven het slachtoffer te zijn van zo'n ouderenmis(be)handeling. Het Vlaamse Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling VLOCO ziet inderdaad voornamelijk vrouwen verschijnen op haar consulten. De plegers zijn voornamelijk mensen uit de dichte omgeving. Dat is zo in 81% van de gevallen. Bovendien woont 67% samen met de pleger. "Het gaat telkens over situaties waarbij een oudere afhankelijk is van iemand anders", zegt Lily De Clercq van VLOCO. "Bijvoorbeeld de oudere kan geen boodschappen meer doen en de poetshulp of zoon of dochter doet dat voortaan. Of de oudere heeft medische zorgen nodig, of is eenzaam en is afhankelijk van een persoon om nog sociale contacten te hebben."

Taboe

In Vlaanderen werden vorig jaar nog 799 situaties van ouderenmis(be)handeling geregistreerd bij VLOCO. "Elke dag krijgen wij 2 meldingen daarover binnen. Maar dat cijfer is slechts het topje van de ijsberg", zegt De Clercq. Volgens de organisatie rust er namelijk nog steeds een taboe op dit soort feiten. "Het is een heel moeilijk bespreekbaar thema. Er hangt veel schaamte rond en is erg moeilijk te bespreken voor de ouderen. Het is ook nog geen bekend thema. Vandaar dat het spijtig genoeg nogal onder de radar blijft."

Enkel door erover te spreken kan dat taboe doorbroken worden, klinkt het. Daarom is 15 juni uitgeroepen als de Internationale Dag tegen Ouderenmis(be)handeling. VLOCO pleit ook voor meer ondersteuning van professionals en mantelzorgers rond de zorg voor ouderen. "Sensibilisering kan door campagnes te voeren, maar ook door binnen de opleidingen van verzorgenden, zoals artsen, verpleegkundigen of sociaal werk, aandacht te schenken aan de problematiek. En ook mantelzorgers zouden meer ondersteuning moeten kunnen krijgen", zegt De Clercq.

Meest gelezen