Schapen moeten helpen om natuurgebied De Liereman te redden

Na de verwoestende brand op 22 april in natuurgebied De Liereman in Oud-Turnhout gaat Natuurpunt nu schapen inzetten als natuurlijke begrazers. Bedoeling is dat ze het pijpestrootje opeten. Dat is een gras dat zich heel makkelijk verspreidt en bovendien ook te overheersend is. Er staan nu 350 schapen in het getroffen gebied. Een herder en zijn hond leiden alles in goeie banen.

Een kudde van zo'n 350 Kempisch heideschapen is vanmorgen toegekomen in het natuurgebied De Liereman in Oud-Turnhout. Het is een initiatief van Natuurpunt dat er alles aan wil doen om het gebied weer te herstellen na een grote brand op 22 april.


"We willen de groei van het pijpestrootje onderdrukken", legt Bart Govaerts van Natuurpunt uit. "Door de brand neemt deze grassoort hier nu de overhand. Het pijpestrootje is zo overheersend dat de andere planten onderdrukt worden. Om te voorkomen dat het zaadjes gaat verspreiden, worden de schapen ingezet als natuurlijke begrazers."

Groene schijn bedriegt

Het pijpestrootje groeit zo snel dat het gebied waar het gebrand heeft in De Liereman er op dit moment goed en groen uitziet. De Liereman is namelijk een vennegebied en heeft dus veel vocht in de grond. Dat zijn ideale omstandigheden om te groeien voor het pijpestrootje. 
"Maar schijn bedriegt", zegt Govaerts nog. "Als je deze grassoort niet intoomt, doet die het gebied alleen maar achteruit in plaats van vooruit gaan."

Onze herder en zijn hond zijn 8 uur per dag op het terrein en zorgen dat de schapen uit de buurt van kwetsbare planten blijven

De schapen worden drie tot vier weken ingezet als begrazers. Daarna blijven ze een maand weg, om dan daarna weer een drietal weken terug te komen. 
"We gaan het goed opvolgen", belooft Govaerts, dit gebied heeft een voorrangsbehandeling nodig en we gaan ons werkschema er daarom aan aanpassen."

Meest gelezen