BELGA

Superkern neemt deze reeks economische en sociale maatregelen, maar N-VA keurt tekst niet goed

De zogenoemde "superkern" van de federale regering en de steunende oppositiepartijen hebben een nieuwe reeks socio-economische maatregelen goedgekeurd om bedrijven en burgers financiële ademruimte te geven tijdens de coronacrisis. Opvallend: N-VA keurde achteraf de tekst niet mee goed.

De superkern wil onder meer investeringen in en door ondernemingen stimuleren. Zo wordt de investeringsaftrek verhoogd naar 25 procent. Met die investeringsaftrek kunnen bedrijven een deel van de investering aftrekken van de belastingen. Bedrijven zullen de kosten voor het organiseren van evenementen tot 31 december ook volledig kunnen aftrekken, in plaats van 50 procent nu. Voor wie investeert in kmo's die het moeilijk hebben door de crisis komt er een speciaal tax shelter-systeem die zo'n investering fiscaal voordelig maakt.

De politieke partijen willen ook zo veel mogelijk vermijden dat mensen hun baan zouden verliezen. Ondernemingen in moeilijkheden kunnen de arbeidsduur verminderen, bijvoorbeeld via tijdskrediet of een collectieve arbeidsduurvermindering. Een "landingsbaan" voor mensen op het einde van hun loopbaan wordt mogelijk vanaf 55 jaar, oudere werknemers kunnen dan 4/5 of halftijds werken. Bedrijven met een omzetverlies van 10 procent wordt een soepele vorm van tijdelijke werkloosheid toegestaan na 31 augustus tot het einde van het jaar. De betrokken werknemers zullen wel een opleiding moeten volgen. Tot eind augustus loopt sowieso het speciale soepele coronasysteem van tijdelijke werkloosheid. 

OCMW's krijgen dan weer een enveloppe van 100 miljoen euro voor kwetsbare mensen, met name om energiearmoede aan te pakken. Daarnaast krijgen de OCMW's ook nog eens 10 miljoen om extra werkingskosten te dekken. Het corona-ouderschapsverlof voor alleenstaanden en mensen met kinderen met handicap wordt tot eind september voltijds mogelijk. Hun uitkering wordt ook verhoogd tot 150 procent.

Bekijk het verslag en reacties in "Het Journaal" en lees verder onder video:

Videospeler inladen...

N-VA: "Wij kunnen hier niet langer in mee stappen"

"Deze steunmaatregelen, samen met alle eerder genomen beslissingen, getuigen van het engagement van de federale regering en de partijen die haar steunen om de burgers en het economisch weefsel van ons land zo goed mogelijk te ondersteunen in deze moeilijke periode, een periode waar de sociaaleconomische gevolgen van de gezondheidscrisis nog steeds voelbaar zijn", reageert premier Sophie Wilmès (MR) op de beslissing van de superkern.

De superkern, dat is de minderheidsregering met de partijen MR, Open VLD CD&V aangevuld met de zeven partijen die de regering vanuit de oppositie steunen. Maar opvallend: op deze - hoogstwaarschijnlijk laatste - superkern heeft de N-VA de tekst niet mee goedgekeurd.

"Er is weer een gigantisch pakket van meerdere honderden miljoenen op tafel gekomen. Wij kunnen daar niet langer in mee stappen. Onder het mom van noodmaatregelen wordt alleen maar gekeken naar de kant van uitgaven. Er wordt niet gekeken naar inkomsten of evenwichten die budgettair perspectief bieden. We moeten nu overgaan tot een regeringsvorming. ", verklaart fractieleider Peter De Roover.

VRT-Wetstraatjournalist Riadh Bahri: "Ik hoor dat de N-VA hier de hele dag constructief mee aan tafel heeft gezeten. Maar toen het op het einde moest beklonken worden, is er een kleine discussie ontstaan tussen PS-voorzitter Paul Magnette en N-VA-vertegenwoordiger Peter De Roover, laat ik mij vertellen."

Bekijk de toelichting van Wetstraatjournalist Riadh Bahri: 

Videospeler inladen...

Meest gelezen