Thierre Detienne (foto uit 2003)
vincent lorent

Na debacle met weggestemde Zakia Khattabi: partijgenoot Thierry Detienne (Ecolo) nieuwe rechter Grondwettelijk Hof

Thierry Detienne (Ecolo) wordt de nieuwe rechter bij het Grondwettelijk Hof. De Senaat heeft de benoeming van de ex-minister goedgekeurd. Eerder weigerde de Senaat dat te doen bij de voordracht van een andere Ecolo-politicus, Zakia Khattabi.

Met de benoeming van Thierry Detienne komt een einde aan een lange procedure, want twee eerdere pogingen van Ecolo om ex-partijvoorzitter Zakia Khattabi te laten benoemen, draaiden op niets uit.

Khattabi werd destijds vooral door de N-VA en Vlaams Belang onder vuur genomen. De twee partijen vreesden dat de politicus zich als rechter "te activistisch" zou opstellen. Ze verwezen naar haar zogenoemd "opengrenzenactivisme" en verweten Khattabi gebrek aan bekwaamheid omdat ze geen opleiding als jurist heeft genoten (ook Detienne is overigens geen jurist van opleiding). Bij de tweede stemming sprak ook de MR zich tegen Khattabi uit.

De stemming vandaag verliep zonder al te veel verrassingen. De MR stemde nu wel voor Detienne. Alleen Vlaams Belang stemde tegen Detienne, waardoor hij met 47 voor-stemmen wel benoemd raakte.

Detienne was van 1999 tot 2004 Waals minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in de regeringen-Di Rupo en -Van Cauwenberghe. Hij wekt blijkbaar minder weerstand op dan Khattabi want hij is al enkele jaren van de politieke voorgrond verdwenen. In 2012 raakte hij niet herverkozen als Kamerlid en keerde hij terug naar zijn job van leerkracht en adviseur bij het Centre pour la Formation et l'Intervention Psychosociologique (CFIP). In juli 2013 werd hij gedelegeerd commissaris van de Franse Gemeenschapsregering bij de hogescholen en hogere kunstscholen.

Detienne vervangt nu een partijgenoot in het Hof, met name Jean-Paul Snappe, die met pensioen gaat. Het Grondwettelijk Hof heeft zo opnieuw 12 rechters, een deel politici en een deel beroepsrechters (zie kader).

Wat doet het Grondwettelijk Hof?

Het Grondwettelijk Hof is het gerechtelijke orgaan dat in ons land als enige mag kijken of wetten overeenkomen met de Belgische Grondwet. In het Grondwettelijk Hof zitten 12 rechters: 6 Nederlandstalige en 6 Franstalige. De helft zijn beroepsrechters of mensen met een specifiek juridisch profiel. De andere helft zijn voormalige volksvertegenwoordigers.

Allemaal worden ze voorgedragen door afwisselend de Kamer en de Senaat, en krijgen ze dus een politieke kleur. De kandidaten moeten altijd twee derde van de stemmen achter zich krijgen en de stemmingen zijn geheim.

Vlaams Belang: "Business as usual"

Zoals gezegd was Vlaams Belang vandaag dus de enige partij die tegenstemde. Vlaams Belang richt zijn pijlen onder meer op de N-VA: "Onze partij betreurt dat de N-VA in een ‘business as usual-modus’ is overgeschakeld wat de aanstelling van politici als rechters in het Grondwettelijk Hof betreft", luidt het.

Volgens Vlaams Belang stemde de partij niet tegen wegens persoonlijke redenen, maar wel omdat ze van oordeel is dat politici niet thuishoren in een rechtscollege. "Wij zijn daar, in tegenstelling tot anderen, heel consequent in", zegt Senaatsfractieleider Guy D'haeseleer. "Ook de PVDA draait mee in de benoemingscarroussel als het een kandidaat van linkse strekking betreft."

Meest gelezen