Vlaamse regering beëindigt woordenwisseling: zeg niet "praktijktest", maar "monitoringsysteem"

Na een hele middag van politieke hoogspanning rond de praktijktests op de arbeids- en de woningmarkt heeft de Vlaamse regering de plooien gladgestreken. "Daarmee is de discussie over een woordje opzijgezet en kunnen we werken aan een methodiek waarmee we discriminatie in al haar vormen kunnen bestrijden", zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) op een persconferentie na uren van crisisberaad. 

Als een groepje kwajongens die zonet hun ruzie hebben bijgelegd: zo zat de Vlaamse regering erbij op haar inderhaast bijeengeroepen persconferentie. "Daarmee hebben we de discussie over een woordje kunnen opzijzetten en kunnen we nu werken aan een methodiek waarmee we discriminatie in al haar vormen kunnen bestrijden", aldus minister-president Jambon.

Heel de discussie over het woord dat je gebruikt, is een beetje gek

Vlaams viceministerpresident Hilde Crevits (CD&V)

"We hebben  beslist om de semantische discussie achter ons te laten", aldus Bart Somers. Merkwaardig genoeg neemt hij het woord "praktijktest" niet meer in de mond en heeft hij het over "een monitoringssysteem". "De academische wereld gaat ons helpen om een monitoringsysteem uit te werken", voegt Jambon daaraan toe.

"Met de Vlaamse regering erkennen we dat discriminatie bestaat en dat we stappen vooruit willen zetten om discriminatie te bestrijden", klinkt het bij viceministerpresident Hilde Crevits (CD&V). "Heel de discussie over het woord dat je gebruikt, is een beetje gek."

Bekijk hieronder de korte perscenferentie van de Vlaamse regering en lees verder onder het videofragment.

Videospeler inladen...

We laten die semantische discussie achter ons

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD)

"We hebben afgesproken het woord achter ons te laten en aan de wetenschappers te vragen om voor ons een effectief systeem uit te werken", zegt Bart Somers in "Het Journaal". "We gaan geen voorafname doen uit wat zo'n systeem moet bestaan en welke technieken worden gebruikt."

"We gaan het gebruiken om onze eigen organisatie te toetsen, we gaan een nulmeting doen in heel Vlaanderen en we gaan dat systeem aanbieden aan de lokale besturen", aldus Somers, die ook in "Het Journaal" het woord "praktijktests" niet meer gebruikt. "We laten die semantische discussie achter ons."

Of er mystery calls zullen kunnen in het nieuwe monitoringsysteem, wil Somers niet zeggen, maar hij sluit ook niets uit. Hij ontkent wel dat er binnen de Vlaamse regering was afgesproken om het "praktijk-woord" niet te gebruiken, wel was er volgens hem sprake van "verschillende invullingen".

In "Terzake" ontkent Bart Somers dat de aanpak van discriminatie nu op de lange baan wordt geschoven. "Dat is voor mij binnen enkele maanden", aldus Somers. "We gaan daar geen jaren over discussiëren."

Bekijk hieronder het gesprek met Bart Somers in "Het Journaal" en lees verder onder het videofragment.

Videospeler inladen...

Telkens weer worden mijn constructieve voorstellen geblokkeerd binnen de meerderheid

Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD)

Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi, een van de drijvende krachten achter de voorstellen om praktijktests in te voeren,  blijft achter met een bittere nasmaak nu de Vlaamse regering de rangen sluit en voor een monitoringsysteem kiest. "Mijn strijd tegen racisme en discriminatie komt niet iedereen goed uit", zegt ze in een Instagram-post.

"Ik leg me niet neer bij collega's die structureel racisme ontkennen, bij woordbreuk en hypocrisie en bij politici die partijbelangen en persoonlijke belangen boven burgerbelangen plaatsen", haalt ze uit. "De kleine hoop die er was, is er niet meer", klinkt het verbitterd. "Telkens weer worden mijn constructieve voorstellen geblokkeerd binnen de meerderheid."

El Kaouakibi richt haar pijlen op de N-VA, de "partij die in Terzake publiekelijk het woord brak". Maar ze blijft verder strijden voor praktijktesten: "Ik geef de strijd niet op."

Bekijk hier ook het integrale interview met minister Bart Somers (Open VLD) in "Terzake":

Videospeler inladen...

Meest gelezen